Oviir taunis poliitiku elukaaslase palkamist

20.09.2010

Riigikontrolör Mihkel Oviir ütles täna riigikogu ees, et reeglina tasub vältida töösuhteid, kus võib tekkida kahtlus, et poliitik maksab oma pereliikmele riigi raha eest palka. Roheliste erakonna parlamendipoliitiku Marek Strandbergi elukaaslane Katrin Idla teenib kliima- ja energiaagentuuri arendusnõunikuna 600-1000-kroonist tunnipalka. Strandberg on ise nimetatud agentuuri nõukoja esimees. «Nagu ka ajakirjanduses on juttu olnud, on üks käsundusleping sõlmitud agentuuri nõukoja esimehe elukaaslasega,» märkis Oviir. «Täpsustusena lisan, et maksimaalselt on agentuur maksnud sellele nõunikule ühe kuu eest seni 27 000 krooni ja saanud selle eest umbes nädala jagu tööd.» «Rõhutan sellest juhtumist tulenevalt, et alati tasub vältida selliseid probleemseid töösuhteid. Sellest on vähe, kui kõik on tegelikult aus. Asjad peavad ka näima ehk välja paistma ausad!» toonitas Oviir. Oviir vastas riigikogu ees keskerakondlaste küsimustele. Keskerakonna parlamendi liikmed seadsid kahtluse alla kliima- ja energiaagentuuri loomise sellisel kujul. Nimetatud agentuur loodi teatavasti mullu, kui Reformierakonna ja IRLi valitsus vajas roheliste hääli eelarvekärbete tegemiseks ja töölepinguseaduse läbis surumiseks riigikogus. Oviir ütles, et riigikassast raha eraldamine on riigikogu pädevus, seega ei hakka ta hindama kliima- aja energiaagentuurile raha eraldamise otstarbekust. Riigikontroll on oma auditites täheldanud, et tähtsate energiapoliitiliste küsimuste lahendamisel on oluliseks takistuseks tõese info vähesus ja eri valdkondade poliitika mõjuanalüüside puudumine. «Eestile oleks vajalik energiavaldkonna sõltumatu kompetentsuskeskus, kellel oleks teemast tervikpilt ja kes oleks abiks ka valdkonnaüleste probleemide lahendamisel,» ütles Oviir. Oviir lisas aga, et loodud agentuur ei vasta nimetaud nõuetele. «Nagu on öelnud ka rahandusminister Jürgen Ligi: ega keegi täpselt ei tea, mis loom see agentuur on,» ütles Oviir. Oviir viitas, et agentuuril puudub eelarve. Suurem osa eraldatud 86 miljonist kroonist on küll kulutamata.