Ojasalu: ühiskonnale oleks parem, kui erakondade rahastamine riigieelarvest väheneks

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Ardo Ojasalu ütles, et tema hinnangul võiks erakondade rahastamine riigieelarvest olla väiksema ja parteide liikmete enda panus suurema osakaaluga.

Pärast seda, kui 2011. aasta mais loodi erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK), on mõne rahastamisskeemiga avalikkuse ette sattunud sisuliselt kõik parlamendis esindatud erakonnad. Nüüd aga saavad komisjoni volitused läbi.

Ojasalu rääkis ETV saates "Kahekõne", et avalikkusele oleks ilmselt parem, kui parteide rahaasjade üle teevad järelevalvet vaid eksperdid.

"Loomulikult on avalikkuse jaoks parem, kui oleks puhtalt ekspertidest või ühiskonnas respekteeritud inimestest kokku pandud komisjon ja erakonnad ise ühelgi moel ei suudaks seda mõjutada. Aga usun, et kui komisjon kokku pandi, siis eeldati seda, et poliitilised erimeeldused on ikkagi nii suured, et seal absouutset ringkaitset omavahel ei teki. Nii ta on ka enam-vähem läinud," rääkis Ojasalu.

Ta lisas, et kõik sõltub ka inimestest, kes on erakonna poolt komisjoni nimetatud. "Meil on komisjonis läinud hästi, et meil on olnud eksperdid erinevatest valdkondadest - juriidika, majanduse, PR poole pealt. See kõik on aidanud seda, et stabiilne ja tasakaalukas koostöö on toimunud," ütles ta.

ERJK viie aasta pikkuse töö jooksul on Ojasalu sõnul läinud erakondade raamatupidamise kontrollitavus paremaks, sest seadusega viidi kogu aruandlus ühele alusele.

Eesti erakondi ülearu rikkaks tema sõnul pidada ei saa. "Erakonna eesmärk on valdavalt kõik see, mida nad rahaliselt saavad, panustada oma poliitilisse tegevusse, eelkõige valimiskampaaniatesse ja seetõttu mingit rikkust sellises mõttes, et kellelgi tekib arvestatav netovara, ei ole," selgitas ta.

Suur osa erakondade rahast tuleb riigieelarvest, kuid Ojasalu hinnangul võiks see väheneda. "Ma arvan, et kindlasti ühiskonnale oleks parem kui riigieelarvest rahastamine oleks väiksema osakaaluga ja erakonna enda liikmte panus oleks märgatavalt suurema osakaaluga," märkis Ojasalu.

Ta lisas, et riigilt saadava rahaga võivad erakonnad teha sisuliselt kõike, sest sellele pole ühtki piirangut seatud. Samas võiks tema sõnul üle vaadata valimiskampaania perioodidel tehtavaid kulusid ja neid teatud määral suunata.

"Neid võiks küll riigi huvides teatud määral tsentraliseerida, sest tegelikkuses suurem osa sellest kulust läheb ikkagi oma loosungite, programmi, oma tegevuse tutvustamiseks ehk sisuliselt reklaamile. Seda reklaami saaks kanaliseeerida, öeldes ette teatud nimekirja kohtadest, kus reklaam on legaalne ja lubatud ja selle võrra saaks kampaania rahalist mahtu alla tuua ja riigieelarvelisi vahendeid ka vähendada," selgitas ta.

Selliseid erakond, kes oleksid puhtalt ühe ärimehe poolt ülalpeetavad, Ojasalu sõnul Eestis ei ole.

Rääkides sellest, et Keskerakond nimetas ERJK liikmeks Priit Toobali, ütles Ojasalu, et tegemist on partei ja selle juhi Edgar Savisaare märguandega Eesti ühiskonnale.

"Seda ei saa kuidagi teistmoodi lugeda. Iga vähegi mõistlik inimene saab aru, et kriminaalkorras karistatud - erakonna enda majandustegevuses dokumendi võltsimises karistatud - isiku määramine erakondade rahastamst kontrollima on selgelt väljakutse. See on väljakutse mõistlikule osale ühiskonnast ja neile väärtustele, millel Eesti vabariik põhineb ehk õiguskord, põhiseadus ja poliitilised tavad meie riigis," ütles ta.