Leht: Siim Kallas väljastas Eesti Panga presidendina miljardi krooni väärtuses garantiisid


Eesti Päevalehe käsutuses olevad dokumendid näitavad, et Kallas väljastas 20 aasta eest rohkem kui miljardi krooni väärtuses Eesti Panga garantiisid.

Ehkki pangagarantiid kehtisid kuni 2004. aastani, ei leia panga raamatupidamisest nende kohta ainsatki märki, kirjutab leht.

"Meie, Eesti Pank, garanteerime käesolevaga, et anname välja pangagarantii väärtuses 100 miljonit USA dollarit 12. detsembril 1994,” seisab 9. detsembril allkirjastatud ja Šveitsi faksitud dokumendis.

Kallas lisab selsamal paberil, et garantii toimetavad adressaadini selleks ajaks Iisraeli relvatehinguga kuulsust pälvinud Leonid Apananski ja keegi härra Michael Cunningham, kes tegutsevat samuti Eesti Panga nimel. Samal Kallase allkirjaga kinnitatud paberil on ka kirjas, et nõude tekkel makstakse garantii täies mahus ning ilma igasuguste mahaarvamisteta välja ja see kehtib kümme aastat ehk 15. detsembrini 2004.

Päevaleht näitas vastavaid pabereid ka Kallasele, kes ütles, et üheksakümnendatel otsis Eesti Pank erinevaid viise, kuidas Eestisse raha tuua, kuid seda konkreetset investeerimisskeemi tema ei mäleta.

Saja miljoni garantii kohta oskas ta öelda, et tollal oli küll üks projekt, mida kaaluti, kuid kuna panga bilansis see ei kajastu, siis ilmselt seda välja ei antud. "Kui mingi garantii antakse välja, siis tuleb seda kajastada panga bilansis ja see muutub tegelikuks alles siis, kui ta on panga bilansis kajastatud. Kui teda seal pole, siis teda polegi olemas," ütles Kallas.