Kriitikutest vabanemine maksis 150 000 eurot

Narva keskerakondlik linnavõim kulutas kritiseerijatest vabanemiseks kokku üle 150 000 euro linnakodanike raha. Summale tuleks juurde arvestada nende linnaametnike töötunnid, kes koostasid kritiseerijatest lahtisaamiseks vajalikke dokumente.

Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusametis tekkis mõne aasta eest linnavalitsusega opositsiooniline seltskond, eesotsas 2008. aasta suvest ameti direktori kohusetäitjana töötanud Tamara Luigasega.

Luigas hakkas süsteemis sees ja ka avalikult tähelepanu juhtima, et aastaid on linnavaraga sahkerdatud ning ehitushankeid mängitakse kätte kindlale seltskonnale. Linna maale on hoonestusõigusi saanud tollaste mõjukate volikogu liikmete Aleksandr Moissejevi ja Fjodor Ovsjannikoviga seotud firmad, kes lepinguga võetud kohustusi ei täitnud. Linnavõim vaatas aga seda vaikides pealt, rakendamata sanktsioone.

Erinevatel põhjustel vabastati Luigas nii 2012. aasta jaanuaris kui ka sama aasta detsembris ametist. Mõlemal korral aga ennistati ta kohtu kaudu teenistusse. Seejärel hakati linnavara- ja majandusameti tegevust lõpetama. Määruse ameti likvideerimise kohta võttis 2013. aasta märtsis vastu Keskerakonna kontrollitav Narva linna volikogu.

Linna arenduse ja ökonoomika ameti juurde moodustati linnavara osakond ning see käik võimaldas Luigasest ja veel mitmest aktiivsemast kritiseerijast lõpuks lahti saada.

Linnavalitsust on linnavara- ja majandusameti ametnike vastu kohtus esindanud advokaadibürood. 2011.a ja 2012.a maksti advokaadibüroole Alvin, Rodl & Partnerid kokku 41 113 eurot. Eelmisel aastal lisandus sellele summale advokaadibüroole Glikman, Alvin & Partnerid makstud 50 835 eurot.

Linnakantselei enda juriidilises teenistuses on praegu tööl neli inimest, teiste seas ka KGB taustaga Venemaa kodanik Petr Nyakk. Ka juriidiline teenistus tegeles teiste ülesannete kõrval ametnike vabastamise küsimustega. Eelmisel aastal olid juriidilise teenistuse töötasud koos maksudega kokku ligi 91 000 eurot.

Seoses linnavara- ja majandusameti kuue ametniku koondamisega on linn pidanud siiani maksma tasudeks ja koondamishüvitisteks suurusjärgus 58 000 eurot. Kuid see pole veel lõplik summa.

Ameti endise juristi Mihhail Antonovi sõnul kohustub linnavalitsus talle hiljuti sõlmitud kohtukompromissi tulemusel tasuma senimakstule veel kuue kuu ametipalga kogusummas 4735 eurot ning linn hüvitab talle ka 900 eurot menetluskulusid.

"Kahtlemata oleks seda raha võinud paigutada hoopis targemalt, mitte kohtuskäimisele. Proua Luigas on ise andnud kohtuskäimisele väga suure panuse," sõnas Keskerakondlasest endine Narva linnapea, praegune volikogu esimees Tarmo Tammiste.

Kui sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel sotside ridades Narva linna volikogusse valitud Luigas nimetab aastaid kestnud tema ja teiste ametnike ametist kangutamist poliitiliseks otsuseks, siis Tammiste arvates pole Luigas väga eetiline inimene, kes on ka tema kohta valekaebusi kirjutanud.