Korruptsioonikahtlusega endise Risti vallavanema üle algas kohtuprotsess

Täna algas Haapsalu kohtumajas kohtuprotsess, milles süüdistatakse endist Risti vallavanemat Rein Kruusmaad soodustuskelmuses, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Prokurör Küllike Kask rääkis kohtule, et Kruusmaa esitas 2011. aastal põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) toetuse saamiseks valeandmetega taotluse ja võltsitud hinnapakkumise, millega lõi tegelikust Risti tervisekeskuse renoveerimise maksumusest ebaõige ettekujutuse.

Kruusmaa tegutses vastavalt Risti valla arengukavale, mille kohaselt pidi vald tagama jätkusuutliku tervishoiuteenuse tagamise. Endine vallavanem lasi raamatukoguhoone renoveerida tervisekeskuseks, kus avati apteek, hambaravi- ja perearstikabinet.

Raha investeeringu tarvis tuli 90 protsendi ulatuses Euroopa Liidult läbi Leader-programmi ja PRIA, valla omaosaluseks oli kümme protsenti. Tingimus toetuse saamiseks oli, et vald võtab objekti renoveerimiseks vähemalt kolm hinnapakkumist ja valib nende hulgast soodsaima.

2011. aasta 2. veebruariks oli vald saanud vajalikud kolm hinnapakkumist. Hinnapakkumise tegi OÜ Ants Lipu, kes küsis Risti alevikus aadressil Jaama 1 oleva hoone renoveerimise eest 23 889 eurot. Kõnealuse hoone renoveerimise eest küsisid OÜ Travitor 34 534,99 eurot ja Haapsalu Restauraator OÜ 44 656 eurot.

Kask süüdistas Kruusmaad, et ta on omavoliliselt muutnud hinnapakkumistes ühikute hindu, mille tulemusel kerkis Ants Lipu pakkumine 44 284,20 eurole ehk üle 20 000 euro võrra, Travitori pakkumise hind kerkis 45 488,44 eurole ja Haapsalu Restauraator pakkumise hind langes 43 936,32 eurole.

Lisaks süüdistas Kask Kruusmaad, et ta esitas võltsitud hinnapakkumised PRIA-le ja viitas, et vald sõlmib lepingu Haapsalu Restauraatoriga ehk soodsaima pakkumise teinud ettevõttega.

Kruusmaa kaitsja Aadu Luberg ütles kohtule, et kohtule esitatud tõenditest ei selgu, mis oleks olnud õiglane hind tervisekeskuse renoveerimiseks, viidates sellele, et algne Ants Lipu pakkumine oli selge alapakkumine, mille eest ei oleks saanud hoonet vajalikul tasemel renoveeritud. Peale selle ei olnud pakkumises küttesüsteemi paigaldust, mis pidi algselt pakkumises kajastuma.

Risti endise raamatukoguhoone renoveeris tervisekeskuseks PRIA-lt tulnud toetusega Haapsalu Restauraator 2012. aasta alguseks.

Seoses pettusekahtlusega on PRIA esitanud nüüdsele Lääne-Nigula vallale üle 30 000 euro suuruse tagasinõude. Lääne-Nigula vald ei kavatse raha tagasi maksta enne kohtuotsuse väljakuulutamist.

Rein Kruusmaa end kohtus süüdi ei tunnistanud.

Kohtuprotsess jätkub homme tunnistajate ülekuulamisega.