Kohus vabastas korruptiivsed linnaametnikud kriminaalsüüdistusest

09.12.2016

Harju maakohus rahuldas lõppeval nädalal prokuröri taotluse ja lõpetas korruptsioonis süüdistatud Tallinna linnaametnike süüasja otstarbekuse kaalutlusel, küll aga tuleb kohtu all olnud isikutel tasuda riigi tuludesse tuhandeid eurosid.

Kriminaalmenetluse seadustik näeb ette võimaluse kriminaalasja lõpetamiseks, kui tegemist on teise astme kuriteoga, selles süüdistatava isiku süü pole suur, kriminaalasja menetlemiseks puudub avalik huvi ning süüdistatav on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ning on võtnud kohustuse tasuda menetluskulud.

Nii pääsesidki süüdimõistmisest Tallinna Nõmme linnaosa vanema kohusetäitja, keskerakondlane Risto Kask, Pirita linnosa valitsuse keskerakondlasest eksnõunik Kunnar Korsten, samuti koos nendega kohtu all olnud Andres Nurmsalu, Mikk Mürk ja Oliver Kulla.

Kunnar Korsten ja Risto Kask peavad süüasja lõpetamisel tasuma riigi tuludese kumbki 4000 eurot, Andres Nurmsalu 1820 eurot ja Oliver Kulla 1000 eurot. Lisaks peab Mikk Mürk tegema 150 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Samuti tuleb kõigil hüvitada menetluskulud.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Kaske ja Korstent korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvas rikkumises suures ulatuses ja võltsdokumentide kasutamises ning Kaske veel dokumentide võltsimisele kihutamises. Uurimisandmetel mängisid Kask ja Korsten 2011. aasta veebruaris Tallinna linnale kuuluvate reklaamipindade kasutusele andmise konkursi võidu endaga seotud reklaamifirmale Rannareklaam OÜ.

Eeluurimisel selgus, et konkursi võitnud Rannareklaam OÜ juhatuse liige ja osanik Andres Nurmsalu tegutses firmas tegelikult Korstna huvides ning osanik Mikk Mürk Kase huvides.

Ühtlasi teadsid tehingupooled, et lepingu maht on üle 40 000 euro. Samuti lasi Kask kahe firma juhatuse liikmel Kullal väljastada Rannareklaam OÜ-le fiktiivseid arveid, mida Kask ja Korsten kasutasid Rannareklaam OÜ-st sularaha väljamakste tegemiseks 16 300 euro ulatuses.