Kaitsehangete rikkumistes korruptiivsust ei avastatud

17.10.2011

Riigikontrolli auditis välja toodud riigihangete seaduse rikkumiste osas kaitseministeeriumi valitsemisalas ei leidnud ministeeriumi siseauditi osakond ega ka sõjaväepolitsei korruptiivseid juhtumeid. 

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon arutas esmaspäeval koos riigieelarve kontrolli komisjoniga riigikontrolli auditiaruannet „Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“.

Erikomisjoni esimees Andres Anvelt ütles BNS-ile, et nii kaitseministeeriumi kui ka kaitseväe peastaabi esindajad kinnitasid, et kuigi palju on esinenud riigihangete seaduse formaalseid rikkumisi, siis ühtki korruptiivset juhtumit ei ole läbi viidud juurdlused tuvastanud.„Mida ministeerium ise välja tõi oli see, et riigihangetega tegelevate spetsialistide tase on küsitav,“ sõnas Anvelt. „Palju on esinenud riigihangete seaduse formaalseid rikkumisi. „See on ka arusaadav, kuna kaitseväes on hangete korraldajaid palju – seda teevad väeliigid, logistikakeskus. Ühtset standardit samas ei ole.“

Anvelti sõnul on kaitseministeerium lubanud detsembri alguseks välja töötada riigihangete valdkonda puudutavad lahendused. Näiteks mil määral seda valdkonda tsentraliseerida, et riigihangete korraldamine oleks üks selgelt arusaadav süsteem,“ sõnas Anvelt.

Riigikontrolli auditi järgi esines kaitseministeeriumi valitsemisalas seadusele vastava hankemenetluse korraldamata jätmist, hanke osadeks jaotamist, mis oli vastuolus riigihangete seadusega ning riigihanke aruandeid jäeti alla piirmäära jäävate hangete puhul esitamata.

Kaitseministeeriumi siseauditi osakond leidis juulis, et 68 protsenti ministeeriumi valitsemisalas eelmisel aastal korraldatud hangetest olid puudulikud. Siseauditi järgi on hangete tegemiseks valitud ebaseaduslikke hankemenetluse viise, jaotatud hankeid avatud hankekonkursside vältimiseks osadeks, jäetud eri teenusepakkujatega elementaarsed kirjalikud lepingud sõlmimata ja nimetatud osta soovitava iseloomustamiseks hanketeates konkreetseid kaubamärke.

Allikas: Delfi