Indrek Saar: Silvergate polnud üllatus

22.08.2012

Sotsiaaldemokraatide peasekretäri Indrek Saare sõnul tingib Eesti valimiskorraldus situatsiooni, kus mõni erakond satub paratamatult varjatud rahastamise skandaali. Samas jättis ta kommenteerimata, kas ka nende erakonnal on kartellipatt hingel.

 
Esitasime Indrek Saarele kolm küsimust:
 
Kolm kuud on Silvergate'i algusest möödas - kuidas olete rahul seniste arengutega Reformierakonna rahastamisskandaalis?
 
Politoloog Tõnis Saarts kirjutab, et Reformierakonna summutav ja teiste erakondade lahja reaktsioon rahastamisskandaalile annab kinnitust, et Eesti parteimaastik on kartellistunud - käitutakse enese-, mitte rahvakeskselt. Mil määral olete taolise hinnanguga Eesti erakondadele nõus? Kas nõustute Saartsi vihjega, et järelikult on ka teie erakonnal sarnane patt hingel?
 
Milline täiendav kontroll tuleks Eesti erakondade üle luua, et neid tasakaalustada - panna ja jätta nad taas ühiskonnast sõltuma?
 
Indrek Saare vastus:
 
Tõnis Saarts on tänuväärselt taaskord juhtinud tähelepanu sotsiaaldemokraatide korduvalt tõstatatud probleemile, milleks on valimistulemuste liigne sõltuvus rahast ja sellest tulenev surve rahastada erakonda/kandidaati iga hinna eest ja igal mõeldaval viisil.
 
Oli vaid aja küsimus, millal jõutakse keelatud või vähemasti väga küsitavate skeemideni, ja Silvergate ei ole ju sugugi esimene näide.
 
On eriti küüniline, et samal ajal juhitakse ühiskonna tähelepanu, pseudolahendusi pakkudes, aruteludele, millel on probleemi olemusega olematu seos, nagu näiteks maksuvõlglaste valimistelt kõrvaldamine.
 
Loodame siiski, et algav poliithooaeg tuleb teisiti ja mitmed konkureerivad erakonnad on veidigi paremini hakanud tajuma tänase süsteemi ohtu vabale ühiskonnale, sealhulgas neile endile.
 
Kuna oleme erakondade rahastamise ja selle tõhusa kontrolli teemaga tegelenud järjepidevalt, aga tundub, et vähemasti osa sellest tegevusest on jäänud märkamata, siis toon allpool loetelu SDE fraktsiooni viimase kahe aasta initsiatiividest.
 
Viimaste riigikogu valimiste eel algatasid sotsiaaldemokraadid riigikogu otsuse eelnõu (875 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek eraldada valitsuse reservist riigikogu kantseleile raha viimastel riigikogu valimistel valimiskuludele sõltumatu hinnangu tellimiseks.
 
Sotsiaaldemokraadid hääletasid erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (655 SE) vastuvõtmise vastu, olles kriitilised loodava erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sõltumatuse ja suutlikkuse osas. Samuti tühistati selle eelnõuga karistusseadustiku § 4022 – Erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumine.
 
Sotsiaaldemokraatide ettepanekul arutas riigikogu 13. jaanuaril 2011 olulise tähtsusega riiklikku küsimust «Erakondade rahastamine».
 
Sotsiaaldemokraadid on teinud korduvalt ettepanekuid seada valimiskuludele piir. Meie idee kohaselt ei tohiks kulutused valimisreklaamile ületada 400 000 eurot ning see hõlmaks otseseid või kolmandate isikute vahendusel tehtud kulutusi reklaamile televisioonis, raadios, internetis, ajalehtedes, ajakirjades ning trükistele. Kulutustest kinnipidamist kontrolliks Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon.
 
Samuti oleme teinud ettepaneku, et eelnimetatud komisjon telliks auditi erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi valimiskuludele sõltumatu hinnangu saamiseks. Audit peaks sisaldama detailset ülevaadet avaldatud reklaamist televisioonis, raadios, internetis, ajalehtedes, ajakirjades ning trükistest ning selle tavapärasest hinnast.
 
Viimati esitasime sellised ettepanekud käesoleva aasta mais Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (186 SE).
 
Riigikogu põhiseaduskomisjon on küsinud 31. augustiks fraktsioonidelt ettepanekuid erakondade rahastamise süsteemi võimalike muudatuste ja täienduste kohta. Kavatseme jätkuvalt esitada ettepaneku kehtestada lagi valimiskuludele ning tellida erakondade tegelike valimiskulude väljaselgitamiseks sõltumatu audit.
 
Täna möödus kolm kuud Reformierakonna rahastamisskandaali ehk nn Silvergate'i lahvatamisest. Selle valguses uurib Postimehe arvamusportaal, kas erakonnad nõustuvad kriitikaga, et Eesti poliitmaastik on kartellistunud.
 
Allikas: PM Online