HKScan: neli Eesti juhti on süüdi

HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi ning nüüdseks vallandatud, kuna tekitasid ettevõttele huvide konflikti, leidis grupi korraldatud sisejuurdlus.

Seoses sellega on HKScan lõpetanud alates 1. detsembrist töö- või juhatuse liikme lepingud Baltikumi juhi Teet Soormi, seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuvi, linnukasvatusdivisjoni direktori Lauri Kallikormi ja seakasvatusdivisjoni tehnikajuhi Hindrek Smidtiga, teatas ettevõte. Seda, kas vallandatud juhatuse liikmetele maksti ka kompensatsioonitasusid grupi tegevjuht Jari Latvanen ei soostunud kommenteerima, kuid kinnitas, et neile kehtib konkurentsikeeld.

Alates 1. detsembrist eemaldati HKScanile kuuluva ASi Rakvere Farmid juhatuse liikme kohalt ka Andres Veide ja HKScan Estonia juhatusest Meelis Pihlak, kuid Latvaneni kinnitusel on peale mainitud nelja töötaja kõik esialgu juurdluse ajaks töölt kõrvaldatud inimesed tagasi ennistatud, sest nende tegevuses ei leidnud ettevõte huvide konflikti.

Tõendid mõjuvõimust lepingupartnerite üle

Sisejuurdluse käigus selgus, et need HKScan Estonia töötajad on ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mida omavad kas nad ise või nendega seotud osapooled.

Lepingutest näiteks HKScani ja Teet Soormi isa Ain Soormi kontrollitava ettevõtte vahel kirjutas Äripäev juba kuus aastat tagasi ning ka tänavu kuu aja eest kirjutasime lisaks HKScani lepingutele Soormi isaga ka ettevõtte lepingutest teiste Soormi lähikondsete kontrollitud ettevõtetega. HKScan kinnitas nüüd aga, et tuvastasid huvide konflikti konkreetsete tõendite alusel, mis kinnitasid, et mõni endine juhatuse liige on omandanud mõjuvõimu ettevõtte üle, millega on HKScanil lepinguid.

Latvanen ütles, et lepinguid pole katkestatud, kuna enam huvide konflikti pole, sest lepingupartnerite lähikondsed ei tööta enam HKScanis. Samas märkis ta, et kõik lepingud vaadatakse detailselt üle, et olla kindlad, kas need on sõlmitud ikka mõistlikel turutingimustel.

Lisaks said mitmed HKScani töötajad hoiatused ettevõtte varaga mitteotstarbeliselt ümber käimise pärast. Latvaneni sõnul hoiatati selle eest ligi viit HKScani Baltikumi töötajat, kuid ta kinnitas, et need olid väiksed probleemid ega olnud seotud ettevõttest raha või toodete varastamisega.

Kahju hinda veel ei tea

Nende hankelepingute koguväärtus on olnud aastatel 2013–2016 umbes 28 miljonit eurot. Latvaneni sõnul ei oska nad veel hinnata lepingutega tekitatud võimaliku kahju suurust, kuna on raske hinnata tagasiulatuvalt, millised oleksid võinud olla lepingud teiste turul tegutsejatega. Seetõttu ei osanud ta praegu ka öelda, kas hakkavad huvide konflikti põhjustanud töötajatelt hiljem raha tagasi nõudma.

Lepingute detailse uurimise käigus loodab ettevõte selgitada välja, kas töötajad on eksinud ka mõne Eestis kehtiva seaduse vastu. Alles see saaks olla aluseks endisi töötajaid kohtusse kaevata, kui ettevõttel peaks tekkima selleks vajadus, hetkel see plaanis ei ole.

Uurimisest selgus, et HKScani ja allhankijate vahelistes hankelepingu tingimustes on selge huvide konflikt, kus ei järgitud börsiettevõtetele omaseid ja ka HKScani nõutud läbipaistvuse põhimõtteid. Kõnealused allhankijad olid seotud sea- ja linnukasvatusega, sööda tootmise või muude teenustega nagu transport ja hooldustööd, mis on lähedalt seotud HKScani põhitegevusega.

14. nov vahetati HKScan Estonia tütarettevõtte AS Rakvere Farmid eestlastest nõukogu liikmed soomlaste vastu ning 1. detsembril kutsuti tagasi neli juhatuse liiget. Nende ülesandeid täitis ajutiselt Anne Mere, kellest saab Teet Soormi asemel HKScani Baltikumi üksuse juht ning ettevõte hakkab Mere asemele hoopis grupi uut turundusjuhti otsima. Juhatusse asunud Anne Mere kõrval jätkab seal ka senine juhatuse liige Margus Venelaine.

HKScan alustas 14. novembril ettevõttesisest juurdlust oma Baltikumi äritegevuse üle, millega sooviti saada kindlust, et Baltikumi äripiirkondades on järgitud hea juhtimistava põhimõtteid ja HKScani käitumisjuhiseid. Osa HKScan Baltikumi juhtkonnast vabastati sisejuurdluse ajaks töökohustustest ning sellel perioodil on vastutanud kontserni turundusjuht Anne Mere HKScan Baltikumi tegevuste eest.

Vaata jooniselt HKScan Estonia pikaaegse juhi Teet Soormi ümber koondunud ärivõrgustikku. Graafikult tulevad välja seosed Teet Soormi lähikonna ja HKScani vahelistest lepingutest: