Hankelepingute muutmine läheb lihtsamaks


Uued Euroopa Liidu riigihangete direktiivid lõdvendavad reegleid, mida nõutakse pakkumuse esitajatele hankele kvalifitseerumiseks ning võimaldavad hanget ka senisest lihtsamalt muuta.

Kehtivad direktiivid hankelepingute muutmisest midagi ei räägi, kuid praeguseks on erinevate Euroopa Kohtu lahendite tõttu mõistnud ka Euroopa Komisjon, et hankelepingute muutmist tuleb hakata reguleerima, kirjutab Postimees.

Eesti enda seaduste järgi on hankelepingu muutmine praegu väga keeruline - seda võib muuta, kui muutmise on tinginud objektiivsed ja hankijale ettenägematud asjaolud ning hankelepingu muutmata jätmine seaks ohtu lepingu täitmise.

Uus direktiiv näeks ette, et kui muudatuse väärtus on väiksem rahvusvahelisest piirmäärast ja näiteks ehitustööde puhul jääb alla 15 protsendi lepingu esialgsest maksumusest, võib hankelepingut tulevikus muuta ilma täiendavate piiranguteta.

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõuniku Evelin Karindi-Kase hinnangul on tegemist väga praktilise muudatusega, mida hakatakse kindlasti palju kasutama.