Euroopa Komisjon: Eesti rahandusministeerium peab otsustama, kas küsida Ilveselt 171 000 eurot tagasi

04.11.2016

Euroopa Komisjon andis teada, et äriühingutele euroraha jagamise otsused ja otsused, mis puudutavad võimalike tagasinõuete küsimusi, on liikmesriikide ehk siseriiklik probleem.

Arvestades, et Eesti rahandusministeeriumi audit leidis, et Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvalt OÜ-lt Ermamaa peaks 90% eraldatud 190 000 eurost tagasi nõudma, kuna äriühing ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt, peaks Eesti ametivõimud algatamafirmalt ka 170 000 euro tagasinõudmise menetluse. See küsimus on selgelt liikmesriigi pädevuses, rõhutas Euroopa Komisjon.