ERJK esimees saatis õiguskantslerile Tallinna linnavõimu kohta kaebuse

15.09.2017

ERJK esimees Ardo Ojasalu avaldas Facebookis õiguskantslerile saadetud kirja, milles palutakse kontrollida võimude lahususe printsiibi järgimist Tallinna linnavalitsuses ja volikogus.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Ardo Ojasalu ning Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liige Hanno Matto tegid õiguskantsler Ülle Madisele avalduse, milles paluvad kontrollida, kas Tallinnas valitsev praktika, kus võimuparteisse kuuluvad linnavolinikud töötavad linnale kuuluvates asutustes, mida juhivad teised linnavalitsusest sõltuvad ametnikud.

Lp Õiguskantsler Ülle Madise,

Pöördume Teie poole avaldusega kontrollida, kas Eesti põhiseaduse ja võimude lahususe printsiibiga on kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 sätestatud reeglid kohaliku omavalitsuse volikogu liikme kohta ning Tallinna linnas väljakujunenud praktika, mille kohaselt enamus koalitsiooni kuuluvatest volikogu liikmetest on samal ajal linnavalitsuse või linna struktuuriüksuste poolt nimetatavates ametites, Tallinna linna omanduses olevate äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmed, nende juhatuse liikmed ning linna kultuuri ja haridusasutuste palgalised töötajad, mida juhivad teised linnavalitsusest sõltuvad volinikud.

I Tallinna linna poolt nimetatavates ametites on palgal järgmised Tallinna volikogu liikmed:

1. Irina Antonjuk - Haabersti Vene Gümnaasium direktor – linna hallatav kool

2. Olga Barabaner - Tallinna Mustjõe Gümnaasium direktor – linna hallatav kool

3. Aleksander Bessedin - Vene Kultuurikeskuse asedirektor – munitsipaalasutus

4. Elena Glebova - Tondiraba Spordikeskuse jäähall juhataja – kohaliku omavalitsuse asutus

5. Igor Jermakov - Lindakivi Kultuurikeskuse direktori asetäitja – munitsipaalasutus

6. Kaja Laanmäe - Merivälja Kooli direktor – linna hallatav kool

7. Mark Levin - Haabersti Hooldusravikliiniku (AS Lääne Tallinna Keskhaigla) juhataja

8. Meelis Pai - Salme Kultuurikeskuse kunstiline juht – Tallinna kultuuriasutus

9. Juri Poljakov - Vene Kultuurikeskuse direktor – munitsipaalasutus

10. Deniss Presnetsov - Tallinna Läänemere Gümnaasiumi direktor – linna hallatav kool

11. Niina Sõtnik - Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor – linna hallatav kool

12. Eduard Toman - Vene Kultuurikeskuse asedirektor – munitsipaalasutus

II Tallinna linnale kuuluvate äriühingute juhatuse liikmed:

1. Leonid Mihhailov - Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse liige

2. Vladimir Panov - ASi Tallinna Soojus juhatuse liige

3. Enno Tamm - Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimees.

III Äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmed:

1. Toivo Tootsen

Tallinna Linnatranspordi ASi ja Tallinna Televisiooni SA nõukogu liige

2. Leonid Mihhailov

Tallinna Televisiooni SA ja Tallinna Tööstuspargid ASi nõukogu liige

3. Elmar-Johannes Truu

ASi Tallinna Soojus nõukogu liige

4. Juri Poljakov

ASi Tallinna Soojus nõukogu liige

5. Margarita Tšernogorova

Tallinna Tööstuspargid ASi, Lääne-Tallinna Keskhaigla SA ja Tallinna Lastehaigla SA nõukogu liige

6. Olga Barabaner

Nõmme Erahariduse SA nõukogu liige

7. Kalev Kallo

Tallinna Linnatranspordi ASi nõukogu liige

8. Valeri Kislitsõn

Termaki Autopargi ASi nõukogu liige

9. Andres Kollist

Tallinna Televisioon SA, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA ja Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA nõukogu liige

10. Kaie Kõrb

Tallinna Lauluväljak SA ja Tallinna Kultuurikatel SA nõukogu liige

11. Igor Kravtšenko

Tallinna Linnatranspordi ASi nõukogu liige

12. Kaja Laanmäe

Tallinna Televisioon SA ja Tallinna Lastehaigla SA nõukogu liige

13. Natalia Malleus

Termaki Autopargi ASi ja Tallinna Lauluväljak SA nõukogu liige

14. Larissa Novožilova

Tallinna Hambapolikliinik SA nõukogu liige

15. Meelis Pai

Tallinna Linnahalli ASi nõukogu liige

16. Vladimir Panov

Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA nõukogu liige

17. Ants Pilving

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASi nõukogu liige

18. Vjatšeslav Prussakov

Termaki Autopargi ASi ja Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA nõukogu liige

19. Vladimir Rusnak

Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ nõukogu liige

20. Julia Timberbulatova

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASi nõukogu liige

21. Eduard Toman

Termaki Autopargi ASi, Vanalinna Teatrimaja SA nõukogu liige

22. Rostislav Troškov

Tallinna Linnahalli ASi nõukogu liige

23. Natalia Vaino

Tallinna Linnahalli ASi nõukogu liige

24. Ruslana Veber

ASi Tallinna Soojus ja Tallinna Hambapolikliinik SA nõukogu liige

IV Lisaks eelnevatele on I ja II osas nimetatud volinike tööalases alluvussuhtes järgmised volikogu liikmed:

1. Larissa Novožilova - Vene Kultuurikeskuse administraator;

2. Vjatšeslav Prussakov - Tallinna Linnatranspordi ASi peaspetsialist;

3. Julia Timberbulatova - Lindakivi Kultuurikeskuse majandusjuhataja;

4. Abdul Hamid Turay - SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse nõunik

5. Natalia Vaino - Vene Kultuurikeskuse projektijuht.

Kokku on Tallinna volikogu koalitsiooni 47 saadikust 32 saadikut seotud või on olnud seotud linnavalitsuse korraldatavate ametikohtade või nõukogu liikmete kohtadega. Eelarve hääletamisel on volinikud kaudselt ka ise kasusaajad ning on materiaalses sõltuvuses linnavalitsuse otsustest.

Eelkirjeldatud olukord on toonud kaasa volikogu passiivsuse linnavalitsuse tegevuse kontrollimisel ning vohava korruptsiooni Tallinna linnas. Leiame, et volikogu liige peab tegema järelevalvet linnavalitsuse üle ning olema seetõttu vaba linnavalitsuse poolsetest võimalikest materiaalsetest mõjutusvahenditest. Leiame, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 peab välistama võimaluse, et linnavolikogu liikmed on samaaegselt linnavalitsuse alluvuses linna ametite ning allasutuste töötajad, eelarveliste asutuste juhatuse liikmed või linnale kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste nõukogu või juhatuse liikmed.

Palume Teie hinnangut Tallinna linna volikogu liikmete sõltumatuse küsimuses ning hinnangut, kas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 on kooskõlas Põhiseadusega ulatuses, kus see ei reguleeri volikogu liikme võimalust olla samaaegselt linnavalituse alluvuse töö- või teenistussuhtes ning olla seetõttu omavalitsuse täitevvõimust materiaalses sõltuvuses.