Georg Trašanov peab vangi minema

14.02.2011

Valga endine maavanem Georg Trašanov peab vangi minema, sest tema süüdimõistmine pistise ja altkäemaksu võtmises jäi jõusse.

Kuna riigikohus Trašanovi (56) kaitsja Kalju Kutsari ning AS-i GoBus juhatuse liikme Kalle Muru (43) kaitsja Sirje Musta ja AS-i GoBus ja selle juhatuse esimehe Aivo Pärna (42) kaitsja Maria Mägi-Rohtmetsa ning GoBusi juhatuse liikme Valter Keisi (49) kaitsja Anne Tammeri  kaebusi ei aruta, siis jäi jõusse süüdimõistev kohtuotsus ning neile määratud karistused.

Mullu detsembris jättis Tartu ringkonnakohus muutmata varasema maakohtu otsuse, millega mehed mõisteti kuritegudes süüdi.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust vaid osas, millega Pärn mõisteti maakohtus õigeks laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses ning mõistis ta uue otsusega  selles kuriteos süüdi, kuid jättis talle määratud karistuse muutmata.

Mullu märtsis karistas maakohus Trašanovit pistise ja altkäemaksu võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb vanglas kohe ära kanda kuus kuud ning määras ülejäänud osa talle nelja-aastase katseajaga. Kohus arvestas tema karistusest kantuks kolm päeva, mis ta vahi all viibis.

Kohus karistas Keisi tingimisi kuue kuu pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga, Muru kolmeaastase vangistusega, millest tal tuleb vanglas kohe ära kanda kuus kuud ning Pärna tingimisi kaheaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga.

Kohus määras AS-ile GoBus juriidilise isikuna kahe miljoni krooni ehk 127 823 euro suuruse rahalise karistuse.

Maakohus pidas tõendatuks, et Trašanovi ja Muru vastastikuse kokkuleppe kohaselt pidi Muru andma 2006. ja 2007. aastal Trašanovile sularahas 100 000 krooni aastas ehk 25 000 krooni kaupa kvartalis. Tegelikult andis Muru Trašanovile üle vähemalt 70 000 krooni 2006. aastal ja 60 000 krooni 2007. aastal. Ülejäänud summade osas on tegu 20 000 krooni ulatuses altkäemaksu lubamise ja nõustumisega ning 20 000 krooni ulatuses korduva pistise lubamise ja nõustumisega.

Süüdistusakti järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga. Trašanov eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid. Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Keisilt.

Lisaks võttis Trašanov süüdistuse järgi 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Pärna korraldusel ja ühel korral ka Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest. Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss nõudis Trašanovile altkäemaksu ja pistise võtmise eest reaalset nelja-aastast vanglakaristust. Lisaks nõudis prokurör Trašanovilt kolmeks aastaks kohaliku omavalitsuse juhtorganis töötamise õiguse äravõtmist.

Bussifirmale GoBus, kellelt Trašanov väidetavalt altkäemaksu võttis, nõudis Püss rahalist karistust 10 miljonit krooni.

GoBusi juhatuse liikmele Murule nõudis prokurör altkäemaksu ja pistise andmise eest kolmeaastast vangistust, millest tal tuleks vanglas kohe ära kanda kuus kuud.

Ettevõtte juhatuse esimehele Pärnale ja juhatuse liikmele Keisile nõudis prokurör kuritegudele kaasaaitamise eest vastavalt tingimisi kahe- ja üheaastast vangistust.

Kohtuistungid olid AS-i GoBus ärisaladuse kaitseks tõendite uurimise ja kohtuvaidluse osas kinniseks kuulutatud.

Mullu aprillis alanud protsessil eitasid kõik süüdistatavad kuritegusid.

 

Allikas: ERR