Kapo kahtlustab Heldnat kelmuses ja Elmar Vaherit kelmusele kaasa aitamises

21.03.2023

Kaitsepolitsei ametnikud esitasid teisipäeva hommikul kelmuse kahtlustuse maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Eerik Heldnale ning kelmusele kaasaaitamise kahtlustuse politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile.

Kahtlustuse kohaselt vormistati Eerik Heldna tema soovil ja Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikult töötas juba aasta aega.

Kahtlustuse kohaselt esitas Eerik Heldna 2022. aasta maikuus pensioniavalduse sotsiaalkindlustusametile, millega taotles eluaegset väljateenitud aastate pensionit. Sotsiaalkindlustusamet rahuldas taotluse. Pensioniavalduse aluseks olid dokumendid, mis kajastasid muu hulgas Eerik Heldnale näiliselt loodud politseiteenistuse staaži ligi kahe aasta vältel. Ilma selleta ei oleks Eerik Heldnal täitunud nõutav 25-aastane politseiametniku staaž ja tal ei oleks olnud õigust eluaegsele väljateenitud aastate pensionile.

Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.

"Kuigi inimlikult on mõistetav soov vanaduspensionist oluliselt kõrgemat politseipensioni saada, on nn eripension mõeldud neile, kes on oma riigi heaks panustanud mahus, mis eripensionile kvalifitseerumise nõuded täidab," sõnas riigiprokurör Maria Entsik.

"Süsteemi ärakasutamine isiklikuks hüvanguks ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav ning ka heatahtlikkusest teiste suhtes ei tohi ettenähtust kõrvale kalduda. Reeglid kehtivad kõigile ühte moodi ning seaduse järgi oleme kuriteotunnuste ilmnemisel kohustatud meile teatavaks saanud asjaolusid kriminaalmenetluses kontrollima. Kahetsusväärne, et peame selliseid etteheiteid tegema inimestele, kelle igapäevatöö on seista hea käitumise korrektsuse ja õiguspärasuse eest ning kes oma ametikohast tulenevalt teavad, milline tegevus võib olla käsitletav kuriteona," lisas riigiprokurör.

Asja menetlevad riigiprokuratuuri juhtimisel kaitsepolitsei ametnikud.

Mehed peeti teisipäeva hommikul kinni

Maria Enstik kinnitas ERR-ile, et hetkel toimuvad menetlustoimingud, mõlemad mehed peeti aga hommikul kahtlustatavatena kinni. "Toimuvad vajalikud läbiotsimised ja kahtlustatavate ülekuulamised," sõnas ta.

ERR-i küsimusele, kas Elmar Vaher sai ka sellise tegevuse eest mingit varalist kasu, vastas Maria Entsik, et tal ei ole põhjust seda uskuda. Entsiku sõnul ei saanud Heldna ka kahest kohast töötasu.

Entsiku sõnul on selle kriminaalmenetluse pinnalt selgunud, et selliseid isikuid, kes oleks esitanud pensioniavalduse, rohkem teadaolevalt ei ole. Samas ei välistanud ta, et selliseid isikuid, kellel oleks fiktiivne tööleping politsei- ja piirivalveametiga võib olla veel.

"Neid võib olla alla 10 teadaolevalt," ütles ta. Seda, kas ka need fiktiivsed lepingud on Elmar Vaheri kinnitatud ei osanud Entsik enda sõnul kommenteerida. "See ei ole meie kriminaalmenetluse objekt tänasel päeval," lausus Entsik.

"Selline tegevus, mis puudutab isikule teatud töösuhte loomist või andmist, on käsitletav sellise kuriteo koosseisu nagu kelmus ettevalmistava faasina. Aga karistatavaks muutub kelmus alates sellest hetkest, kui isik on toime pannud kelmuse katse, ehk siis esitanud sotsiaalkindlustusametile avalduse, et ta soovib nende dokumentide alusel pensionit saada. See tähendab seda, et kuni selle hetkeni kui ükski isik ei ole selle fiktiivse staaži alusel pensionit taotlema läinud, siis me selles kuritegu ei näe," rääkis Entsik.

Heldna teenistussuhe peatatud, siseminister kõrvaldas Vaheri ametist

Maksu- ja tolliameti kommunikatsioonijuht Katrin Lunt ütles ERR-ile, et Eerik Heldna ametiaeg maksu- ja tolliametis lõppeb 15. aprillil 2023.

"Praegu viibib ta puhkusel, mis tähendab, et tema teenistussuhe on peatatud. Tema ülesandeid täidab tolliformaalsuste valdkonna juht," lausus Lunt.

Siseministeerium teatas, et siseminister Lauri Läänemets (SDE) kõrvaldab Elmar Vaheri ametist.

Loe artiklit ERRist.