Prokuratuur esitas süüdistuse Tederile, Korbile ja Keskerakonnale

20.05.2022

Riigiprokuratuur esitas reedel Hillar Tederile, Mihhail Korbile ning MTÜ-le Eesti Keskerakond süüdistuse mõjuvõimuga kauplemises.

Süüdistuse kohaselt kasutas Keskerakonna toonane peasekretär Mihhal Korb isikiliku ja erakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea üle Hillar Tederi ja Porto Franco huvides, et viimane saaks servituuditasu määramisel ebavõrdse ja põhjendamatu eelise.

Vastutasuna pakutud teene eest lubas Teder Keskerakonda toetada kuni miljoni euro suuruse annetusega.

Prokuratuuri hinnangul ei järginud Tallinna Linnavalitsus Porto Francole servituuditasu määramisel tavapärast praktikat ja hinna kujundamise põhimõtteid. Tallinn vähendas Porto Francolt nõutud servituuditasu 776 580 eurolt 301 000 eurole ja Teder annetas samal ajal erakonnale 120 000 eurot.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kahjustavad sellised kokkulepped ausat majanduskeskkonda. "Avaliku sektori otsused peavad olema ja ka näima läbipaistvad ning seda saab saavutada vaid siis, kui sarnastes olukordades langetatakse otsuseid sarnastel alustel ja alati samade põhimõtete järgi."

Riigikogu võttis aprilli lõpus Mihhail Korbilt saadikupuutumatuse, et tema suhtes saaks jätkata kohtumenetlust.

Hanimägi: me ei tea, et Keskerakond oleks midagi valesti teinud

Perni sõnul on prokuratuur kogutud detailsete tõendite põhjal veendunud, et süüdistust õnnestub ka kohtus kaitsta.

"Selle kriminaalasja kohtueelne menetlus oli küllaltki pikk, samas oli see väga põhjalik. Minu hinnangul koguti väga detailseid tõendeid, mille sisu ma praegu paraku avaldada ei saa," ütles Pern.

Porto Franco kriminaalasi on jagatud mitmeks osaks, juba aprilli algul esitati süüdistused esimestele kahtlustatavate ringile, sealjuures Kersti Krachtile ja Hillar Tederile.

"See menetlus on jagatud tegelikult kaheks. Harju maakohtu menetluses on juba pooleli üks menetlus, mille raames on esitatud Hillar Tederile, Kersti Krachtile ja teistele isikutele altkäemaksu lubamises ja altkäemaksuga nõustumises. Nüüd saatsime kohtusse teise kriminaalasja, mis on algsest suuremast kriminaalasjast eraldatud ja just selle raames esitasime täiendavad süüdistused Hillar Tederile, Mihhail Korbile ja Eesti Keskerakonnale," ütles Pern. 

Pern lisas, et kõikidele isikutele, keda on Porto Francoga seotud asjades kahtlustatud, praeguseks esitatud ka süüdistus.

Keskerakonna peasekretäri Andre Hanimägi sõnul soovib erakond, et menetlusega liigutaks võimalikult kiirelt edasi.

"Eks oli ju tegelikult teada, et see süüdistus tuleb. Mihhail Korbilt võeti alles hiljuti saadikupuutumatus. Sellega oli ta ka ise nõus, et uurimine läheks kiiremini ja need asjad saaksid selgeks," ütles Hanimägi.

"Keskerakonna huvi on samasugune, me kindlasti ei leia, et erakond oleks siin teinud midagi valesti. See, milles süüdistatakse, et mõjuvõimuga kaubeldes on mingisugused servituuditasud vähenenud linnas – jätkuvalt on nii Tallinna sisekontroll selgitanud kui ka meedias selgitatud, kuidas servituuditasu langes. Meil hetkel ei ole tõesti sellist teadmist, et oleks linnas midagi valesti tehtud, rääkimata sellest, et seda valesti tegemist oli seotud endise peasekretäri ja Keskerakonnaga," rääkis Hanimägi.

"Meie huvi on, et see küsimus saaks lahendatud, et kõik teadmised saaksid nii meile kui ka meediale avalikuks. Nüüd me ootame ja vaatame, mis kohtumenetluses saama hakkab," ütles Hanimägi.

Menetlust viis riigiprokuratuuri juhtimisel läbi kaitsepolitsei.

Loe ERRist.