Kersti Kracht, Hillar Teder, 73-aastane Toomas ja 54-aastane Jüri said korruptsioonisüüdistuse

01.04.2022

Riigiprokuratuur esitas täna Kersti Krachtile, Hillar Tederile, 73-aastasele Toomasele ja 54-aastasele Jürile süüdistuse mitmetes korruptsioonikuritegudes ja saatis kriminaalasja kohtusse.

Prokuratuur heidab Kersti Krachtile ette kolme üksteisest eristatavat korruptsioonikuritegu. Teda süüdistatakse suures ulatuses altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu võtmises Toomaselt, kellele esitati omakorda süüdistus suures ulatuses altkäemaksu andmises.

K. Krachti süüdistatakse ka suures ulatuses altkäemaksu küsimises Hillar Tederilt, kellele esitati süüdistus suures ulatuses altkäemaksu lubamises. Nende tegudega seoses süüdistatakse H. Tederit, K. Krachti ja Jüri rahapesukokkuleppes ning Jüri ka suures ulatuses altkäemaksu andmisele kaasaaitamises.

Samuti süüdistatakse Kersti Krachti toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Süüdistuse kohaselt osales K. Krachti rahandusministri nõunikuna otsuste tegemises äriühingu kasuks ajal, mil võlgnes samale äriühingule raha.

Lisaks esitati Jürile süüdistus tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul heidetakse süüdistatavatele ette mitmete erinevate korruptsioonikuritegude toimepanemist. Kaalukas osa neist käsitleb koroonaviiruse levikust tingitud kriisi leevendusmeetmetega seotud otsuste sisulist suunamist altkäemaksu eest. Neist meetmeist tulenevaid korruptsiooniriske pidasid märkimisväärseks ka mitmed korruptsiooni ennetamisega seotud organisatsioonid. Kriisi tingimustes kiirete ning suure varalise kaaluga otsuste tegemine avalikus sektoris võib kätkeda olulisi riske, mis süüdistuse kohaselt ka kõnealuste juhtumite puhul realiseerusid. „Süüdistuse kohaselt motiveeris ärimehi altkäemaksu lubama ja andma nende ärihuvid, sh soov erinevate toetusmeetmete kaudu enda ärihuvisid kriisi tingimustes soodustada. Toonase rahandusministri nõuniku altkäemaksu küsimise ja võtmise motiivid peituvad süüdistuses kirjeldatu kohaselt samuti korruptsiooniriski suurendanud rahalistes raskustes.“

„Selliseid korruptsiooniriske saab ära hoida suurem avaliku sektori avatus sarnaste otsuste tegemisel. Samuti aitab korruptsiooni ennetada ligi aasta tagasi jõustunud seadusemuudatus, mis kohustab ka ministrite poliitilisi nõunike huvide deklaratsiooni esitama ning annab seeläbi kõrvaltvaatajatele võimaluse korruptsiooniriske märgates sekkuda ,“ lisas Pern.

Täna kohtusse saadetud kriminaalasjast on kohtueelse menetluse kestel eraldatud osa, mis puudutab Tallinna linna servituudi seadmist OÜ Porto Franco kasuks. Selles menetluses on kahtlustus esitatud MTÜ-le Eesti Keskerakond, erakonna toonasele peasekretärile M. Korbile ning H. Tederile. Prokuratuur teeb ettevalmistusi, et selleski kriminaalasjas süüdistus esitada.

Loe edasi Delfist.