Keskerakond peab tagastama Midfieldile 850 000 eurot keelatud annetust

01.03.2022

Riigikohus ei võtnud menetlusse Keskerakonna kaebust Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale n-ö miljoniannetuse asjas, mis tähendab, et Keskerakond peab reklaamiagentuurile Midfield tagastama keelatud annetuse summas 850 000 eurot.

Riigikohus võtab kaebuse arutusele ainult siis, kui esimene ja teine kohtuaste on asja lahendamisel eksinud õiguse kohaldamisel viisil, mis võis kaasa tuua ebaõige kohtulahendi või see on vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks. Praegusel juhul neid aluseid ei esinenud, teatas riigikohus.

Jõustunud ringkonnakohtu otsusega jäeti põhiosas jõusse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutus, mille alusel peab Keskerakond reklaamiagentuurile Midfield tagastama keelatud annetuse.

Kui komisjon arvestas annetuse suuruseks koos käibemaksuga veidi üle miljoni euro, siis ringkonnakohtu hinnangul polnud käibemaksu lisamine põhjendatud ning erakonnal tuleb tasuda ligikaudu 850 000 eurot.

ERJK peab käibemaksuta summa Keskerakonnale teatavaks tegema 14 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ehk tänasest.

ERJK 2019. aasta 8. aprillil tehtud ettekirjutusega nr 77 kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus ca üks miljon eurot.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati kaebajat tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt kaebajale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Loe ERRist.