ERJK esitas Tallinna abilinnapea valimiskulude kohta PPA-le väärteoteate

05.01.2022

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) otsustas esitada politsei- ja piirivalveametile (PPA) väärteoteate keskerakondlase Vadim Belobrovtsevi ja Complex Consult OÜ suhtes menetluse algatamiseks seoses keelatud annetusega.

ERJK alustas menetlust Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi Euroopa Parlamendi valmiskampaania rahastamise kohta juba 2020. aastal.

Belobrovtsev sai ettevõttelt Complex Consult OÜ reklaamiteenuse eest arve summas 11 687 eurot. Esmalt ütles Belobrovtsev komisjonile, et on võlausaldajaga kokku leppinud tasumises maksegraafiku alusel, mille kohaselt lõplik tasumine toimub umbes 2024. aastal ja siis tasutakse ka teenustasu ja intressid.

Belobrovtsevi võlgnevus on aga ERJK sõnul tavapäratult pikaajaline ning suhtluses Belobrovtseviga ilmnesid erinevad vastuolud.

Esmalt ütles Belobrovtsev komisjonile, et on võlausaldajaga kokku leppinud tasumises maksegraafiku alusel, mille kohaselt lõplik tasumine toimub umbes 2024. aastal ja siis tasutakse ka teenustasu ja intressid.

2021. aasta alguses teatas abilinnapea, et on Complex Consult OÜ-ga sõlminud üldsõnalise kokkuleppe, mille järgi on ta kohustatud tasuma võlga vähemalt 200 eurot kuus ja pärast võla lõplikku tasumist tasub ta ka intressid arvestusega kümme protsenti aastas ja teenustasud. ERJK toob oma kirjas Belobrovtsevile välja, et teenustasude olemus jääb komisjonile aga arusaamatuks.

ERJK pöördus tehingu sisu kohta täpsustava info saamiseks maksuameti poole, kellelt saadud vastus kinnitas ERJK-le nende seisukohta, et Belobrovtsevi ja osaühingu vahel sõlmitud tehingu sisuks pole järelmaks, kuna 2019. aasta maikuus osutatud teenuse kohta esitab teenuse osutaja Belobrovtsevile jooksvalt igakuiseid teenuse arveid, misläbi välditakse intressikohustuse tekkimine.

"Seega sai ja saab Belobrovtsev kasutada võlausaldaja raha ilma selle eest tasu maksmata ja tema võlgnevuse tasumine toimub võrreldes turul valitseva olukorraga soodustatud tingimustel, mida erakonnaseadus käsitleb juriidilise isiku keelatud annetusena. Keelatud annetuse ehk saadud soodustuse maksumus määratakse intressiarvestuse alusel," märkis komisjon.

PPA-le väärteoteate esitamise poolt hääletas kuus ERJK liiget, vastu oli kaks.

Euroopa Parlamendi valimised toimusid 2019. aasta mais.

Loe ERRist.