Riigikogu saab Tallinna Sadama korruptsiooni uurimise komisjoni

15.09.2015

Riigikogu 51 liiget algatasid teisipäeval eelnõu, et moodustada uurimiskomisjon ASi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni uurimiseks ja sellelaadsete juhtumite kordumist välistavate meetmete väljatöötamiseks.

Eelnõu üks autoritest, Vabaerakonna saadik ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik rõhutas, et Tallinna Sadamas toimunud korruptsioon on näide süsteemsetest vigadest, mis põhjustavad kahju avalikule huvile, teatas BNSile erakonna nõunik.

«Raha ja poliitika segunemine riigiettevõtetes on tõsine julgeolekuoht, mis võib kahjustada riigi toimimist. Uurimiskomisjon on võimas meede riigikogu käes, et analüüsida asjaolusid, mis on teinud selle hiigelkorruptsiooni võimalikuks. Samuti tuleb teavitada avalikkust juhtunu tagamaadest ning teha põhjalikke reformiettepanekuid. Mul on hea meel, et eelnõule on andnud oma allkirju nii opositsiooni kui koalitsiooni saadikud, mis tähendab, et tegu on riigile vajaliku ja parteiülese algatusega. Kutsume üles kõiki saadikuid seda toetama,» ütles Talvik.

Ta lisas, et komisjoni eesmärk pole kindlasti käimasoleva uurimismenetluse dubleerimine.

Eelnõu algatamist toetanud Keskfraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul on Tallinna Sadama korruptsiooni näol tegemist mastaapse juhtumiga, kus on välja paisatud ka rida süüdistusi poliitikutest nõukogu liikmete suunal ning see väärib selgelt põhjalikumat käsitlemist.

«Seda eriti oludes, kus prokuratuur on omapoolsest uurimisest loobunud. Usun, et loodav uurimiskomisjon suudab Tallinna Sadama korruptsioonijuhtu senisest enam avada ning aitab selguse majja tuua,» sõnas Simson.

Otsuse eelnõule on avaldanud toetust ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees liige Martin Helme.

«Tallinna Sadama korruptsioon on nii massiivne ja puudutab nii otseselt meie poliitilist võimuladvikut, et me ei saa jääda lootma nendesamade võimukandjate alluvuses olevate uurimisorganite segamatule tööle, vaid peame hoidma protsessi pideva ja terava tähelepanu all ka parlamentaarselt, et tagada õiglane, erapooletu ja põhjalik uurimine,» ütles Helme.

Oma allkirja eelnõule on andnud ka hulk Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikuid ning mõni Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni saadik.