Euroopa Komisjon otsustas anda Eesti Euroopa Liidu Kohtusse

15.02.2023

Euroopa Komisjon otsustas kolmapäeval anda Eesti, Tšehhi, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Luksemburgi, Ungari ja Poola Euroopa Liidu Kohtusse, kuna need riigid ei ole täielikult üle võtnud direktiivi liidu õiguse rikkumistest teavitavate isikute kaitse kohta.

"Liikmesriigid peavad tagama tõhusad kanalid, mille kaudu avaliku ja erasektori töötajad saavad ELi õigusnormide rikkumisest konfidentsiaalselt teatada, ning looma usaldusväärse süsteemi kaitseks kättemaksu eest. See kehtib nii asutusesisese kui ka -välise teatamise korral," teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Liikmesriigid pidid vajalikud meetmed vastu võtma 17. detsembriks 2021.

Loe artiklit ERRist.