Justiitsministeerium avaldas ülevaate lobistide ja asutuste kohtumistest

27.05.2022

Justiitsministeerium avaldas tööriista, milles saab ülevaate ametiasutuste möödunud aasta kohtumisest lobistidega.

Avalikustada tuleb sellised kohtumised, mis on ette planeeritud ja mille eesmärgiks on teadlik poliitikaotsuste mõjutamine. Kokku avalikustasid 23 ametiasutust andmed üle 700 kohtumise kohta.

Kõige enam kohtuvad ametiisikud erasektori esindajatega, mis moodustas üle poole kõigist kohtumistest. Kolmanda sektoriga kohtumised moodustasid ligikaudu viiendiku kõigist kohtumistest.

Näiteks näeb kokkuvõttes, et enim kohtumisi ehk 52 on korraldatud tervise- ja tööminister Tanel Kiigega. Populaarseim ministeerium, mida lobistada, on aga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, millele järgnevad sotsiaalministeerium ja kultuuriministeerium.

Juriidilistest isikutest korraldas mullu enim kohtumisi Eesti Tööandjate Keskliit, seejärel Ametiühingute Keskliit ja Eesti Energia.

Tööandjate kohtumiste fookuseks olid peamiselt koroonaviirust puudutavad teemad, vaktsineerimine ja välistööjõu palkamise hõlbustamine. Ka ametiühingute fookuseks oli koroonaviirus, pensioniküsimused ning energeetikasektorite töötajaid puudutavad küsimused.

Eesti Energia kohtumiste teemaks olid ettevõtte tegevusplaanid, kliimaneutraalsus ning tuuleparkide arendus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kohtuti 137 korda. Enim ehk 11 korda kohtus MKM Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga, 10 korda Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga ja 9 korda Ehitusinseneride ning Eesti Arhitektide liiduga.

Sotsiaalministeerium kohtus enim Tööandjate Keskliiduga, Ametiühingute Keskliiduga ja Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooniga.

Tanel Kiigega kohtuti peamiselt koroonaviiruse piirangute ja vaktsineerimise teemal.

Vabariigi valitsus kinnitas 2021. aasta märtsis lobistidega suhtlemise hea tava, mille järgi peavad ametiasutused avalikustama oma veebilehtedel vähemalt kord kvartalis kõrgete ametiisikute kohtumistest lobistide ja huvirühmadega.

Käesoleva aasta kohta lisanduvad andmed süsteemi järk-järgult.

Tööriist valmis justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti koostöös.

Loe ERRist.