Vilepuhuja märtri rollist välja tõstmine toob ettevõtjatele uusi kohustusi

Selleks, et vilepuhuja julgeks organisatsiooni kitsaskohtadele osundada, peab ta tundma end turvaliselt. Peagi rakenduv Euroopa Liidu direktiiv seab ettevõtetele konkreetsed nõuded tagamaks, et probleemidele tähelepanu juhtija ei satuks märtri rolli.

Möödunud aasta lõpus jõustus esimestes Euroopa Liidu riikides direktiiv, mis kohustab ettevõtteid vilepuhujaid kaitsma. Muu hulgas tuleb tagada firmasiseselt probleemidele osundajate konfidentsiaalsus ja turvalisus. Samuti ei tohi organisatsiooni tegevuse kritiseerimise eest kedagi vallandada ega pidurdada tema edutamist.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.