Reinsalu: erakondade rahastamise kontrollimiseks tuleks luua uus asutus

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu (IRL) tunnistas Kuku raadiole antud intervjuus, et valimiskomisjoni asemel võiks erakondade rahastamise kontrollimiseks luua uue asutuse.

Vabariigi valimiskomisjon teatas eile, et ei pea võimalikuks hakata igapäevaselt kontrollima erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide rahastamist, nii nagu seda näeb ette kooskõlastusel olev uus erakonnaseaduse eelnõu.

Komisjoni esimehe Heiki Sibula sõnul seaks eelnõuga antud ülesannete täitmine kahtluse alla komisjoni neutraalsuse ja sõltumatuse, millest aga otseselt oleneb valimistulemuste legitiimsus.

Reinsalu leidis, et see seisukoht on loogiline, valimiskomisjoni usaldusväärsus on praegu kõrge ja see ei tohi löögi alla sattuda.

«Põhiseaduskomisjon tegi juba mõned aastad tagasi ettepaneku, et erakondade rahastamise jälgimiseks tuleks luua eraldi organ,» ütles ta. Sarnase ettepaneku tegi nüüd ka Vabariigi Valimiskomisjon.

Reinsalu sõnul võiks selle asutuse kokku panna sama süsteemi alusel, mis on valimiskomisjoni aluseks. Organ võiks koosneda sõltumatute organite esindajatest - näiteks kohtud, kindlasti ei tohiks uue organi koosseis kattuda vabariigi valimiskomisjoniga. Uue organi ülesanne oleks jälgida, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev ja seaduslik.

Justiitsminister Rein Lang on öelnud, et andnuks seadusega erakondade rahastamise kontrolli riigikogu korruptsioonivastase komisjoni ülesandeks, kuid erakonnad ei soovinud seda.