Uudised

02.04.2010

Tartus hakkavad toimuma korruptsioonialased seminarid

Ühing Korruptsioonivaba Eesti hakkab koos Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensisega korraldama korruptsioonialast seminaride sarja Tartus, mille sihtgrupiks on tudengid ning kodanikeühenduste esindajad. Seminaride eesmärgiks on selgitada laiemale avalikkusele korruptsiooni mitmetahulist olemust ning negatiivset mõju ühiskonnale. 18. mail räägitakse teemal "Korruptsioon Eesti kohtutes...
15.03.2010

Vabaühendused korruptsiooni vastu annetus-toetusfond

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on käivitanud annetus-toetusfondi Vabaühendused korruptsiooni vastu, mille eesmärgiks on vabaühenduste võimekuse suurendamine korruptsioonivastases võitluses.
18.01.2010

Riigikogu komisjonid arutasid korruptsiooni ennetamist kohalikes omavalitsustes

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon ja riigieelarve kontrolli komisjon kuulasid oma tänasel ühisistungil ära Riigikontrolli ülevaate auditiaruandest „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“, ning samuti Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemasti ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri esitatud seisukohad. Komisjonide hinnangul on riigikontrolli tegevus kohalike omavalitsuste auditeerimisel positiivne, osutades puudustele, millega omavalitsuste tasandil peaks tähelepanu pöörama.
11.12.2009

Korruptsioonist teavitajad vajavad Eestis täiendavat kaitset

Korruptsioonist teavitajate kaitse peaks olema Eestis paremini korraldatud, et anda üks täiendav võimalus korruptsiooni tõrjumiseks, selgub ühingu Korruptsioonivaba Eesti rahvusvahelisest uuringust. „Eesti inimesed ei ole väga altid teatama seaduserikkumistest, kuna ühiskondlik suhtumine sellisesse teavitamisse on paraku negatiivne,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii...
09.12.2009

Toimub ümarlaud "Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis - hetkeolukord ning tulevikuväljavaated

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval Tallinnas, Olümpia konverentsikeskuses kell 11.45 – 15.00 ümarlaua „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“. Ümarlaual tutvustab ühing 2009. aastal läbi viidud korruptsioonist teavitajate kaitse uurimuse kokkuvõtteid. Korruptsioon on kuriteoliik, millel...
27.11.2009

Ilmus uuring huvide konfliktist ajakirjanduses

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitles 24. novembril Tartus ja 27. novembril Tallinnas Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Uuringu viis läbi MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskus. Uuring teostati ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldamisel riikliku korruptsioonivastase strateegia meediaprojekti raames, mida rahastas justiitsministeerium.
22.11.2009

Millised on Eesti ajakirjanduse korruptsiooniohud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tartus ja Tallinnas seminari, kus tutvustatakse Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Millised on Eesti ajakirjanduse korruptsiooniohud Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 22.11.2009 Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tartus ja Tallinnas seminari, kus tutvustatakse...
17.11.2009
Pressiteade

Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis

Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi põhjal säilitas Eesti sel aastal oma positsiooni võrreldes 2008. aastaga, paigutudes riikide arvestuses jätkuvalt 27. kohale. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 17.11.2009 Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud...
06.11.2009
Pressiteade

Korruptsiooniasjades jääb puudu õigusselgusest, tuvastas uuring

Eesti kriminaalseadustes on korruptsiooni määratletud vastuoluliselt ning see ei soodusta selles valdkonnas valitsevat õigusselgust. Sellisele järeldusele jõudis ühing Korruptsioonivaba Eesti pärast kohtute korruptsiooniasjade analüüsi teostamist. Korruptsioonivaba Eesti tegi analüüsi projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” raames.
03.11.2009
Pressiteade

Selguvad kohtute korruptsiooniasjade analüüsi tulemused

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 4. novembril Tallinnas projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” teise etapi tulemusi. Ümarlaud toimub Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses kella 12-15. Ümarlaual esitletakse ühingu poolt projekti raames koostatud analüüsi perioodil 2002-2009 Eesti kohtutes käsitletud korruptsioonijuhtumite kohta.
01.11.2009
Pressiteade

Ühing: valimisvaatlejad kogesid komisjonide tõrksust

Kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemisel osalenud vabatahtlikud suuri rikkumisi ei tuvastanud, aga kogesid mõnikord valimiskomisjonide tõrksat suhtumist, teatas ühing Korruptsioonivaba Eesti. Enam kui 70 vabatahtlikku registreerus 18. oktoobril toimunud valimiste vaatlejaks ühingu Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase Võrgustiku kaudu. Valimisprotseduure vaadeldi...
29.10.2009

Korruptsioonivaba Eesti: avaliku teenistuse eetikanõukogu saab aidata ka korruptsioonist teavitavaid ametnikke

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetab avaliku teenistuse eetikanõukogu asutamise eelnõud ning leiab, et nõukogust võiks olla kasu ka korruptsioonist teatanud ametnike kaitsmisel. “Kehtiva korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisik ning avalik teenistuja kohustatud talle teatavaks saanud korruptsioonijuhtumist teavitama oma ülemust või õiguskaitseorganeid,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti...
25.09.2009

Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 25.09.2009 Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks Ühing Korruptsioonivaba Eesti asub registreerima kodanikke ja organisatsioone, kes soovivad olla 18. oktoobri valimistel vaatlejateks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Valimiste vaatlemise võimalus inimeste jaoks alati...
15.09.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas kodanikuühendustele korruptsioonialase koolituspäeva

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt teisipäeval, 15. septembril korraldatud koolituspäev "Korruptsioon - mis see on?" oli suunatud kodanikuühenduste harimisele korruptsioonivaldkonnas, et tõsta nende korruptsiooniteadlikkust ning äratada neis huvi korruptsioonivastase võitluse vastu. "Elementaarsed teadmised korruptsioonist ning eetikast on igale kodanikuühendustele vajalikud, et nad suudaksid...
03.09.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik kutsuvad üles vaatlema 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik kutsuvad üles registreeruma 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlejaks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Valimiste vaatlejate peamiseks ülesandeks on jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste...
06.08.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti jagas teadmisi Põlvas

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas 4. augustil Põlva Keskraamatukogus esimese regionaalse infopäeva kodanikeühendustele, kuhu olid eeskätt oodatud Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa mittetulundusühendused. Tihti jääb tavakodanikule arusaamatuks, mis see korruptsioon ikkagi on ning kuidas teda piiritleda. Ühingu juhatuse liige ning ühenduste võrgustiku projektijuht Asso Prii avas kuulajatele...

Pages