Uudised

02.12.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus leiab, et 30. novembril avalikuks tulnud nn elamislubade skandaali asjaolud vajavad täiendavat selgitamist ja seda eelkõige küsimuses, milline on olnud poliitikute roll ettevõtluse eesmärgil Eesti elamisluba taotlenud isikutele elamislubade väljastamisel...
01.12.2011

Korruptsioonitajumise indeks 2011

Eesti korruptsioonitajumise indeksi paranemiseks peaks poliitiline huvi olema märgatavalt suurem Täna avalikustatud 2011. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemus 6,4 palli paigutab Eesti riikide pingereas 29. kohale, mis sisuliselt tähendab, et Eesti korruptsioonitajumise indeks on püsinud muutumatuna alates 2005. aastast, mil Eesti sai hinnanguks samuti 6,4 palli. Ühingu...
29.11.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi

1. detsembril tutvustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi. Eesti käesoleva aasta koht riikide pingereas selgub Transparency Internationali poolt koostatava indeksi põhjal. Ootame ajakirjanikke neljapäeval, 1. detsembril kell 11 Tallinnas, Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis toimuvale korruptsioonitajumise indeksi pressikonverentsile. Lisaks käesoleva...
18.11.2011

Toimus Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud

Eile, 17. novembril toimus Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringu ümarlaud. Ümarlaud oli osa suuremast projektist , mille käigus uuritakse Eesti võimekust korruptsiooni ennetamisel. Laiapõhjalisel ümarlaual osalesid eksperdid erinevatest valdkondadest ning toimus arutelu uuringu esialgsete tulemuste üle.
02.11.2011

Kõige tõenäolisemad altkäemaksu andjad on Venemaa ettevõtted

Täna, 2. novembril rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali poolt avalikustatud altkäemaksuandjate indeksi järgi on Venemaa ja Hiina päritolu ettevõtjate puhul risk altkäemaksu maksmiseks välismaal kõige suurem. Altkäemaksuandjate indeks reastab 28 juhtivat majandusriiki lähtuvalt nende riikide ettevõtete valmisolekust anda välismaal tegutsedes meelehead. Indeksi...
17.10.2011

Koolitusseminarid teemal "Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses"

Lugupeetud kohaliku omavalitsuse esindaja! Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid koolitusseminarile „Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses“, mille eesmärgiks on pakkuda praktilisi juhised korruptsiooni äratundmiseks ning ennetamiseks. Koolitused toimuvad 9. novembril Tartus kell 9.50.-13.50,23. novembril Jõhvis kell 9.50-13.50, 7. detsembril Pärnus kell 9.50-13.50 ning 20...
12.10.2011

Septembris-oktoobris käsil

Kiire ülevaade ühingu tegevustest septembris-oktoobris: Ühinguga liitus projektijuht Käärt Kaljuvee. Käärt on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogina. Tegevjuht Asso Prii osales 19.-21. septembril NIS (National Integrity System) projektikoosolekul Budapestis ning 26.-28. septembril Stefan Batory fondi kutsel väärkäitumisest teavitajate kaitse teemalisel seminaril Varssavis. 30. septembril kogunes...
10.10.2011

Ühingu esindajad kohtusid Riigikogu korruptsioonikomisjoni liikmetega

Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ja Tarmu Tammerk ning tegevjuht Asso Prii osalesid 10.10.2011 Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni koosolekul. Päevakorras olid ühingu käesoleva hetke tegevussuunad, sealhulgas korruptsiooniohtude ennetamine ajakirjanike töös ning arutelu teemal „Mõjuvõimuga kauplemine era- ja avalikus sektoris“.
22.08.2011

Ühingu kontor on kolinud!

Seoses suurenenud vajadustega on ühingu Korruptsioonivaba Eesti kontor kolinud uuele aadressile Lootsi 11, 10151 Tallinn. Kohalesaamisjuhised ning vastava kaardilingi leiab siit .
11.08.2011

Ajakirjanikele valmis käsiraamat huvide konflikti vältimiseks

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat, mis pakub ajakirjanikele praktilist abi igapäevatöös huvide konflikti olukordade tuvastamisel ning lahendamisel. Tõuke konkreetsete käitumisjuhiste loomiseks ajakirjanikele andis 2009. aastal ühingu tellimusel läbi viidud uuring „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“, mille raames valmisid ka üldised soovitused korruptsiooni ja...
06.07.2011

Ühingu esindaja osales ettekandega OSCE seminaril Viinis, Austrias

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kutsel 5. juulil Viinis toimunud seminaril "Teel Marrakeshi: kodanikuühiskonna roll korruptsiooniga võitlemisel", kus kirjeldas ühingu panust korruptsioonivastasesse võitlusse Eestis. Seminar tõi kokku ligi 100 OSCE liikmesriikide, kodanikuühenduste ning Euroopa Liidu institutsioonide...
21.06.2011

Uus käsiraamat aitab ettevõtetel korruptsiooni vältida

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt koostatud Eesti erasektori korruptsiooni ennetamise käsiraamat annab ettevõtetele suuniseid, kuidas igapäevases äritegevuses korruptsiooni vältida. Iga päev äri ajades on ettevõtted usaldanud suure otsustuspädevuse töötajatele, kellelt oodatakse pidevalt kasvavaid tulemusnäitajaid, kuid samas ei teadvustata kaasnevaid riske. „Tihti ei tajuta seda, et näiteks...
06.06.2011

Ühingu esindajad osalesid Transparency Internationali regionaalsel aastakoosolekul Rumeenias

31. maist 5. juunini toimus Rumeenia väikelinnas Sibius Transparency Internationali Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni aastakoosolek. Kohal oli rohkem kui 100 inimest enamikust regiooni esindustest. Peamisteks arutelu teemadeks olid koostöövõimalused ja ühised pingutused korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel ja korruptsiooni ennetamisel. Räägiti uutest tehnilistest ja sisulistest lahendustest ning...
30.05.2011

Läbipaistvuse mitu palet Georgias

Mai keskel osales Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Avatud Eesti Fondi (AEF) poolt korraldatud visiidil Georgiasse, mille käigus toimus kogemuste vahetamine läbipaistvate valimiste korraldamise osas. Nähtust-kuuldust kirjutab Asso AEF-i blogis. Sarnaselt Sergei Metlevile osalesin minagi projektis “Kodanikuühiskonna roll osalusdemokraatia tugevdamisel Idapartnerluse riikides” Georgias,...
30.05.2011

Toimus ajakirjanduseetika teemaline arutelu

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus ajakirjanikke 27. mail võtma osa ajakirjaniku huvide konflikti teemalisest arutelust. 2009. aastal viis ühing läbi uuringu " Läbipaistvus eesti ajakirjanduses ", mille põhjal koostati ajakirjanikele soovitused korruptsiooni ja huvide konflikti vältimiseks . Soovituste konkretiseerimiseks on ühing ajakirjanikega läbi viidud intervjuude põhjal koostanud 46-st...
25.05.2011
Pressiteade

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.
18.05.2011

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt. Asso Prii pidas korruptsioonivastases võitluses majanduslike huvide deklareerimisest suuremaks probleemiks asutuste madalat...
04.05.2011

Transparency International Leedu kutsub Eesti tudengeid korruptsioonialasesse suveülikooli!

TI Leedu korraldab 11.-15. juulini Leedus, Vilniuses tulevastele liidritele mainekate lektoritega intensiivkursuse korruptsioonist ja selle vastu võitlemisest ning ootab osalema aktiivseid tudengeid Eestist. Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. mai ja kohtade arv on piiratud. Suvekooli eesmärk on pakkuda liidriks pürgivatele tudengitele võimalust saada osa ja õppida korruptsioonivastases valdkonnas...
03.05.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti Fond soovivad eetilisemat Eestit

Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengut ja ettevõtmisi aasta jooksul 48 477 euroga. "Avatud Eesti Fondi toetus aitab ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte, millest üheks on ennetustegevus. Tahame jätkata selliste oluliste teemadega nagu erakondade rahastamise läbipaistvus, erasektori korruptsioonialane teadlikkus ning kohalike omavalitsuste...
03.05.2011

Transparency Internationali (TI) Globaalne Korruptsiooniraport keskendub kliimamuutustega võitlemisel esinevatele korruptsiooniriskidele

Hiljuti avalikustatud TI Globaalne Korruptsiooniraport rõhutab vajadust vähendada korruptsiooni riikides, mis seisavad enim silmitsi kliimamuutuste ning selle tagajärgedega. Valitsused on valmis kulutama ligi 70 miljardit eurot igal aastal, et pidurdada kliimamuutusi ning valmistuda nende tagajärgedega toimetulekuks. Rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency International (TI)...

Pages