Riigikogu käitumiskoodeks - ülevaade koodeksiga seotud aruteludest ja sündmustest

Käitumiskoodeks Riigikogu liikmetele

Seoses 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemuste avalikustamisega ning meedias kajastust leidnud elamislubade skandaaliga rõhutas ühing Korruptsioonivaba Eesti, et Riigikogu liikmetele on vaja luua käitumiskoodeks. Eetikakoodeks peab olema ühemõtteliseks aluseks juriidiliselt korrektsete, kuid avaliku õiglustundega selgelt vastuolus olevate tegude hukkamõistmiseks Riigikogu tasandil.

Leiame, et eetikakoodeks peab olema laiapõhiselt ning konsensuslikult välja töötatud dokument, mis on erakondade ülene ning mille loomisel on suurim roll täita Riigikogu liikmetel enestel. Eneseregulatsioon on seda tõhusam, mida enam on eetikaküsimusi isekeskis arutatud. Samuti on enda loodud ja kirja pandud põhimõtetest hiljem keeruline taganeda.

Eetikakoodeks on oma olemuselt tulevikku suunatud dokument ning tema mõju hakkab avalduma pikemas perspektiivis. Reeglid ja tõekspidamised ei juurdu üleöö ning tegemist on ajamahuka protsessiga. Ühingu hinnangul on selline tegevus Eesti poliitilise kultuuri tervikliku arengu ning Riigikogu maine parendamise seisukohalt hädavajalik.

 

Tõhus koodeks on:

  • Riigikogu liikmete endi välja töötatud
  • erakondade ülene
  • laiapõhisele sisendile toetuv (arvestatud on ka kodanikeühenduste, erasektori jt seisukohti)
  • kodanike õiglustundega arvestav
  • kõikide Riigikogu liikmete jaoks siduv
  • positiivseid käitumissuuniseid sisaldav
  • sanktsioneerimist võimaldav

 

RK liikme käitumiskoodeksi loomisest

03.02.2014 kordas ühing Korruptsioonivaba Eesti ettepanekut luua Riigikogu liikmete käitumiskoodeks Riigikogu fraktsioonide esimeestele ning juhatustele ja kutsus üles kõikide fraktsioonide esindajaid pöördumisele vastama. 

Ühingu esindajad kohtusid Riigikogu komisjonidega

Eelmise aasta lõpus kohtusid ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver ning tegevjuht Asso Prii Riigikogu korruptsioonikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni liikmetega.

Ühing tunnustab Riigikogus tekkinud initsiatiivi käitumiskoodeksi loomiseks 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi koostamise algatus on märkimisväärne edasiminek ning loodab, et kõik erakonnad lähevad sellega kaasa.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti  esindajad arutasid Riigikogu korruptsioonivastase komisjoniga eetikakoodeksit

Ühingu juhatuse liikmed ning tegevjuht osalesid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni 16.01 istungil, kus arutati eetikakoodeksi loomise üle ning käsitleti viimase korruptsioonitajumise indeksi tulemusi. Koosoleku tulemusel otsustasid komisjoni liikmed, et komisjon toetab eetikakoodeksi loomist ning teeb vastava ettepaneku Riigikogu juhatusele.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti Avalik kiri Riigikogu liikmetele

09.12.2011 tegi ühing Korruptsioonivaba Eesti ettepaneku Riigikogu fraktsioonide esimeestele ning juhatustele Riigikogu liikmete eetikakoodeksi loomise algatamiseks ja kutsus üles kõikide fraktsioonide esindajaid pöördumisele vastama. Senini on vastus laekunud kahe fraktsiooni esindajatelt. SDE fraktsioon (20.12.2011) ja Reformierakonna fraktsioon (17.01.2012).

 

Meediakajastus

Riigikogu eetikaseminaril esineb ka OSCE ekspert, EPL Online 13.05.2013
Kaja Kallas: eetikakoodeksiga läheme tagasi algusesse, PM Online 18.01.2013
Kallas: GRECO soovitused asetasid eetikakoodeksi uude valgusse, PM Online 09.01.2013
Raport nõuab riigikogule käitumis­koodeksit, EPL Online 09.01.2013
Võtta tõsiselt, EPL Online 09.01.2013
Ergma: poliitikute eetikakoodeks olgu väärtustepõhine, PM Online 22.12.2013
GRECO soovitab luua riigikogu liikmete eetikakoodeksi, PM Online 24.11.2012
Loe eetikakoodeksit, mille Kaja Kallase erakonnakaaslased põhja lasid, Delfi 01.11.2012
Kaja Kallas: riigikogu eetikakoodeks – mida oodata?, PM Online 10.09.2012
Riigikogu eetikanõuetesse võib jõuda anonüümkommentaaride keeld, PM Online 18.08.2012
Kallas: eetikakoodeksi peaks heaks kiitma riigikogu suur saal, PM Online 09.08.2012
Riigikogulaste esindus asus esimest korda eetikakoodeksit looma, PM Online 31.07.2012
Kallas annab riigikogu eetikakoodeksile hoogu, EPL Online 30.07.2012
Prii: Riigikogu vajab selgete reeglitega käitumiskoodeksit, PM Online 04.07.2012
Ühing: käitumiskoodeksi loomine on märgatav edasiminek, ERR.ee 04.07.2012
Ühing: käitumiskoodeksiga võiksid kõik erakonnad kaasa minna, ÄP Online 04.07.2012
SDE soovib suurendada poliitikute avalikku vastutust, Delfi.ee 02.07.2012
Sotsid teevad eetikakoodeksi koostamisel Kaja Kallasega koostööd, Delfi.ee 30.06.2012
Ligi: poliitikute eetikakoodeks pole imerohi, PM Online 07.06.2012
Anvelt: eetikakoodeks tuleks kiiresti ära teha, PM Online 06.06.2012
Ilves: eetikakoodeksi parlamendile saab koostada ainult parlament ise, PM Online 10.05.2012
Kaja Kallas: olen valmis koostama riigikogu eetikakoodeksit, PM Online 26.04.2012
Riigikogu eetikakoodeksi edenemist pidurdab saadikute umbusk, PM Online 21.03.2012
Vabaühendus: riigikogu käitumine näitab, et eetikakoodeks ei ole neile prioriteet, PM Online 21.03.2012
Ühing soovitab riigikogul eetikakoodeksi loomist tõsiselt võtta, ERR.ee 17.03.2012
Korruptsioonivaba Eesti soovitab poliitikutele eetikakoodeksit, PM Online 17.03.2012
Korruptsioonivaba Eesti soovib kehtestada poliitikute eetikakoodeksi, Delfi.ee 17.03.2012
Riigikogulane sekkus Toila võimutülisse, Põhjarannik 10.03.2012
ÄP: riigikogu eetikakompass vajab taatlemist, ÄP Online 28.02.2012
Juhtkiri: soovitusi riigikogu eetikakoodeksisse, PM Online 20.01.2012
Ekspert: hea koodeks tõstaks parlamendi mainet, PM Online 16.01.2012
Komisjon andis riigikogu eetikakoodeksile rohelise tule, PM Online 16.01.2012
President Ilves: poliitikutel puudub sisemine eetiline kompass, Delfi 28.12.2011
Ühing soovitab riigikogul koostada parlamendiliikmete käitumiskoodeksi, PM Online 12.12.2011
Maruste: eetikakoodeks paneks poliitikutele teatud sunni peale, ERR.ee 06.12.2011
Tehver: eetikakoodeksit rikkuvaid riigikogulasi saaks ka karistada, PM Online 06.12.2011
Korruptsioonivaba Eesti: poliitikutele oleks vaja käitumiskoodeksit, ERR.ee 02.12.2011
Eesti isamaalised poliitikud hangivad Vene miljonäridele elamislube, ERR.ee 01.12.2011

 

Materjalid

Euroopa Parlamendi liikmete käitumiskoodeks

Euroopa Liidu volinike käitumiskoodeks

Suurbritannia parlamendi käitumiskoodeks

Malta parlamendi liikmete käitumiskoodeks

Leedu poliitikute käitumiskoodeks

Ülevaade Euroopa riikide parlamentide käitumiskoodeksitest