Õiguskantsler nimetas rahastamiskontrolli komisjoni Kaarel Tarandi

Õiguskantsler Indrek Teder nimetas omalt poolt riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikmeks ajalehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarandi ja asendusliikmeks ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhi Asso Prii.

"Indrek Teder loodab sellelt komisjonilt proaktiivset ja kindlasti mitte formaalset tegutsemist, et see oleks laia sotsiaalse kandepinnaga," vahendas õiguskantsleri avalike suhete nõunik Jaana Padrik Tederi arvamust.

"Kuna Kaarel Tarandil on hea sotsiaalne närv, peaks ta sinna komisjoni sobima. Tarand on kindlasti sõltumatu liige, kes oma proaktiivse ja mitte formaalse tegevusega suudaks efektiivselt neid ülesandeid täita," vahendas Padrik.

Ta rõhutas samuti, et Tarand pole õiguskantsleriga sõltumata komisjoni nimetamisest kuidagi seotud, vaid hakkab seal olema täiesti sõltumatu ning esindama isiklikke seisukohti.

Teder ei pidanud vajalikuks otseselt õiguskantsleri institutsiooni osalemist selle komisjoni töös. "Tema ülesanne ei olegi kontrollida erakondade rahastamist. Kuna seadus ütleb, et õiguskantsler nimetab sinna komisjoni liikme, lähtus Teder laiemast sotsiaalsest kandepinnast," selgitas Padrik.

Tederi poolt asendusliikmeks määratud Asso Prii on ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht. "Teder leidis, et kolmandat sektorit sinna komisjoni kaasata on õigustatud. Prii on laia kogemustepagasiga ja muuhulgas tegelnud ka erakondade rahastamise teemaga," lisas avalike suhete nõunik.

Vastavalt selle riigikogu koosseisuga jõustunud erakonnaseaduse muudatustele moodustatakse parlamendis erakondade rahastamise järelevalve komisjon, mis hakkab kontrollima, kas erakond, valimisliit ja üksikkandidaat järgivad seaduses sätestatud nõudeid.

Komisjoni nimetavad ühe liikme nii õiguskantsler, riigikontrolör kui vabariigi valimiskomisjon. Samuti nimetab sinna iga parlamendis esindatud erakond ühe liikme, kes ei ole riigikogu ega valitsuse liige.

 

Allikas: PM Online