Järvik läheb kaheks kuuks vangi

Harju maakohus mõistis Tallinna munitsipaalpolitsei eksjuhi Kaimo Järviku süüdi pistise võtmises ning saatis ta kaheks kuuks reaalselt vangi, endisele kohtutäiturile Priit Lantinile mõisteti rahaline karistus.

Harju Maakohus tunnistas täna süüdi Kaimo Järviku (42) pistise võtmises ja Priit Lantini (38) pistise andmises ning Järvikule mõistis kohus karistuseks 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse, millest ta peab reaalselt ära kandma 2 kuud, ülejäänud tingimisi 3-aastase katseajaga.

Lantinile mõistis kohus rahalise karistuse 45 362,19 eurot.

Lisakaristusena võetakse Järvikult kui Lantinilt kolmeks aastaks ära õigus töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus temale on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. Järvikult võeti sellele lisaks ära ka õigus töötada sellisel ametikohal eraõiguslikus isikus.

Järvikult konfiskeeritakse pistisena saadud 9500 eurot. Süüdimõistetud peavad tasuma riigituludesse sundraha 417,03 eurot ja menetluskulud.
Raha silohoidla juurde

Põhja ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt andis kohtutäitur Priit Lantin tänavu 8. jaanuaril Tallinna munitsipaalpolitseiameti juhatajale Kaimo Järvikule pistist vastutasuna selle eest, et Kaimo Järvik eelistas ajavahemikul 4. jaanuarist 2010 kuni 8. jaanuarini 2011 munitsipaalpolitseiameti määratud, kuid tasumata jäänud rahatrahvi nõuete sundtäitmiseks menetluste läbiviimisel kohtutäitur Priit Lantinit teistele Tallinnas tegutsetavatele kohtutäituritele.

Sel ajavahemikul saadeti Kaimo Järviku suulise korralduse alusel mupost 31 673 menetlusest 25 941 Priit Lantinile sundtäitmise korraldamiseks.

Vastutasuna nende menetluste korraldamise eest pani Lantin 8. jaanuaril Kaimo Järviku jaoks Kaiu vallas Põlliku küla Kõrgemäe bussipeatuse taga asuva silohoidla juurde paberist ümbrisesse ja sulguriga kilekotti pakituna 9500 eurot, kust Kaimo Järvik samal päeval raha ära võttis.

Kohtuasja menetleti kokkuleppemenetluses. Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtule kokkuleppemenetluse väidetava rikkumise kohta, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju maakohtule 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.

 

Allikas: Tallinna Postimees