Kolmandik rahvast peab kohtunikke korrumpeerunuks

Kuigi usaldus kohtute vastu on inimeste seas suur – üle 60 protsendi –, peab kolmandik rahvast Eesti kohtunikke korrumpeerunuks, selgub mullu Turu-uuringute ASi korraldatud uuringust, mis püüdis välja selgitada, kui hästi on üldsus kursis kohtute tööga.

Uuringust «Elanikkonna suhtumine kohtute töösse» ilmnes, et kohtuid puudutavate teadmistega ei saa Eesti rahvas just kiidelda, kirjutab tänane Postimees.

Enamasti peetakse kohtunikke harituiks (86 protsenti vastanuist), õiglasteks (63 protsenti vastanuist) ja usaldusväärseiks (55 protsenti vastanuist), ent küllalt suure osa vastajate, 31 protsendi arvates on kohtunikud korrumpeerunud. Võrreldes 2007. aastaga on negatiivne kuvandiosa kohtunike osas suurenenud.

Spontaansed märksõnad, mis inimestel sõnaga «kohus» seostuvad, on «karistus», «trahv», «vangla» ja «kriminaalmenetlus». Need märksõnad tulid esmalt pähe 22 protsendil küsitlusele vastanuist. Järgnesid sõnad «õigusrikkumine», «kurjategija», «kuritegevus», «pettus», «õiguskaitse», «õiguse mõistmine» ja «õigusorgan». Märksõnad «õiglus» ja «õigus» seostusid kohtuga esimesena 17 protsendi vastanute puhul. Seoses kohtuga ei tulnud midagi pähe ligi viiendikul vastanutest.

Veel selgus uuringust, et võimaliku õiguste rikkumise puhul üritaks pool küsitlusele vastanutest leida kohtuvälist lahendust ning kui seda ei leia, pöörduks kohtusse. 16 protsenti vastanuist üritaks leida kohtuvälist lahendust ning seda leidmata loobuks lahenduse otsimisest.

12 protsenti inimestest klaariks õigusrikkumise korral ise arveid ning 9 protsenti pöörduks otse kohtusse. 13 protsenti vastanuist ei osanud oma käitumist võimaliku õiguste rikkumise korral öelda.

Õiguskaitseorganite tööst informeerituse pingereas on esimene politsei, kelle tegevusest pidas end hästi informeerituks 63 protsenti vastanuist. Politseile järgnes õiguskantsler, kelle tööst teadis enda hinnangul hästi 27 protsenti vastanuist ja riigikohus 26 protsendiga. Kõige kehvemini informeerituks peavad inimesed end ringkonna- ja halduskohtute tööst.

 

 

Allikas: postimees.ee