Jõks: erakonnaseadus peab tagama mõjusad sanktsioonid

Endise õiguskantsleri Allar Jõksi hinnangul peaks riigikogu muutma erakondade rahastamise seadust nii, et see tagaks ebaseaduslike annetuste puhul mõjusad sanktsioonid

Jõks rääkis ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud arutelul, kus käsitleti erakondade rahastamise uut korda ja selle mõju 2011. aasta valimistele, et erakondade rahastamist kontrollima hakkav komisjon ei suuda oma koosseisu tõttu täita Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) soovitusi.

Samuti muudab komisjoni loomine tema sõnul kaheldavaks 2012. aastani püstitatud korruptsioonivastase strateegia täitmise.

"Nende kahe puuduse tõttu arvan, et GRECO-l jääb järgmist raportit tehes üle tõdeda, et Eesti pole oma lubadusi täitnud," ütles Jõks. Ta märkis, et selle tõttu peaks MTÜ Korruptsioonivaba Eesti või mõni muu organisatsioon erakondade rahastamisel silma peal hoidma.

Jõks ütles paar nädalat tagasi, et 25. novembril vastu võetud seadus on hea näide, kuidas Eestis endale sobivaid seadusi tehakse. Kui eelnõu algtekst nägi ette, et keelatud annetuse vastuvõtmise korral pidi riigikogus esindamata erakond maksma annetuse kolmekordses ulatuses riigieelarvesse tagasi ning riigikogus esindatud erakonnal oleks vähendatud kolmekordses ulatuses riigieelarvest tehtavaid eraldisi, siis nüüdseks on see seadusest haihtunud.

"Riigikogu lähtus tõenäoliselt sellest, et tegemist on trahvimisega või karistamisega, mida põhiseaduse kohaselt saab teha vaid kohus," leidis Jõks.

 

Allikas: ERR