Uuring: inimesed suhtuvad korruptsiooni üha halvemini

Nelja aastaga on vähenenud korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv, kõige sagedamini on raha, kingitust või vastuteeneid küsitud tehnoülevaatusel ning arstide ja politseiga suheldes, selgus uuringust.

Eesti inimestest peab kingitust korruptsiooniks 54%, mis on 10% võrra rohkem kui neli aastat tagasi. Nüüd taunitakse korruptsiooni rohkem, näiteks kõrge riigiaemtniku mõjutamist ei aktsepteeri 81% vastajatest, neli aastat tagasi oi see näitaja 68%, selgus justiitsministeeriumis äsja valminud uuringust.

Tublisti on vähenenud nende inimeste arv, kellelt ametnikud on altkäemaksu küsinud - kui nelja aasta eest vastas sellele jaatavalt 27%, siis nüüd oli see arv langenud 18%-ni. Kõige sagedamini on raha, kingitust või vastuteeneid küsitud tehnoülevaatusel ning arstide ja politseiga suheldes. Levinuim altkäemaksu vorm on kuni tuhat krooni, sümboolne kingitus või vastuteene. Nii meelehea kui ka muu korruptsiooniga on kõige rohkem kokku puutunud naised, mitte-eestlased ja tallinlased.

Senisest sagedasem on uuringu järgi kaudne kokkupuude poliitilise korruptsiooni ja huvide konfliktiga, kuid võimendavat rolli võib uuringu autorite hinnangul mängida ka meediast kuuldu-loetu ning tegu on pigem taju kui reaalse kokkupuutega.

Ise on ametnikele valmis altkäemaksu pakkuma 34% elanikest, mis on 10% võrra vähem võrreldes 2006. aastaga.

Linnaelanikud on korruptiivsemate hoiakutega

Kõige korruptiivsemad hoiakud on mitte-eestlastel, noortel, keskmise sissetulekuga ja suurte linnade elanikel. Mitte-eestlased peavad korruptsiooniks vähem tegevusi ja aktsepteerivad korruptsiooni rohkem. Samuti on mitte-eestlaste hulgas rohkem neid (47%), kes pakuksid ametnikule altkäemaksu (eestlaste hulgas oli see 28%).

Ka vanus mängib suhtumises rolli - 15–30 aastastest 44% nõstuks altkämaksu pakkuma, 56–74-aastastest teeks seda vaid 23%.

Ettevõtjate hoiakud poel nelja aastaga eriti muutunud - sarnaselt elanikega peab suurem hulk ettevõtjaid kingituse vastuvõtmist korruptsiooniks. 35% ettevõtjatest oleks nõus ise ametnikule altkäemaksu pakkuma.

Avaliku sektori ametnikud aktsepteerivad võrreldes 2006. aastaga kõiki eetiliselt kahemõttelisi olukordi vähem. Korruptiivselt oleks nõus käituma 10% ja seda eelkõige majanduslikel põhjustel.

Ettevõtjad arvavad, et riigi tasandil on korruptsioon rohkem levinud kui omavalitsustes. 74% ettevõtjatest peab korruptsiooni levinuks riigi tasandi ning 64% omavalitsustes. Ettevõtjad usuvad, et kõige levinum on petmine riigihangetel (49%) ja riigivara enda kätesse mängimine (49%). Ka omavalitsuste puhul peeti kõige enam levinuks petmist hangetel ja kohaliku vara enda kätesse mängimist.

Korruptsiooni peab tõsiseks probleemiks aasta-aastalt üha enam inimesi, nelja aastaga on see arv kasvanud 64%-lt 68%-le. Siiski leiavad inimesed, et korruptsioonist suurem probleem on kuritegevus, narkootikumid ja tööpuudus.