Ühing: valimisvaatlejad kogesid komisjonide tõrksust

01.11.2009
Pressiteade

Kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemisel osalenud vabatahtlikud suuri rikkumisi ei tuvastanud, aga kogesid mõnikord valimiskomisjonide tõrksat suhtumist, teatas ühing Korruptsioonivaba Eesti.

Enam kui 70 vabatahtlikku registreerus 18. oktoobril toimunud valimiste vaatlejaks ühingu  Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase Võrgustiku kaudu.  Valimisprotseduure  vaadeldi peaaegu kõikides maakondades üle Eesti.

„Nende inimeste hulk, kes haarasid võimalusest kinni ning läksid esmakordselt valimisi vaatlema, oli üllatavalt suur,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii.

Suuremaid rikkumisi ühingu vaatlejad ei täheldanud, kuigi mõnel juhul jättis soovida jaoskonnakomisjoni suhtumine vaatlejasse ning vaatlejal tuli juhtida komisjoni liikmete tähelepanu sellistele hääletamise põhitõdedele nagu hääletussedeli väljastamine valijale vaid isikut tõendava dokumendi alusel.

„Vaatlemisega õnnestus suur hulk inimesi panna huvituma ühiskondlike otsustusprotsesside läbipaistvusest, mis  oligi ettevõtmise üheks eesmärgiks,“ ütles Prii.  „Lisaks sellele aitas vaatlejate kohalolek kindlasti ära hoida nii mõnegi valimisrikkumise.

“Ühing Korruptsioonivaba Eesti tänab kõiki, kes osalesid vaatlemisel ning ootab järgmistel valimistel kõiki huvilisi taas vaatlema. Kokkuvõte valimiste vaatlemisest edastatakse koos soovitustega ka Vabariigi Valimiskomisjonile ning tehakse kõikidele huvilistele kättesaadavaks ühingu kodulehel.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Ühingu tegevust toetavad teiste seas Avatud Eesti Fond ja Kodanikuühiskonna  Sihtkapital.

Lisainfo:
Asso Prii, Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige,
tel  55 646 371; ühingu koduleht www.transparency.ee