Riigikogu käitumiskoodeks ei võta vedu

Uue valitsuskoalitsiooni moodustanud erakondade parlamendifraktsioonid ei ilmuta märki, et nad oleks huvitatud Riigikogu liikme käitumiskoodeksi loomisest. Reformierakonna ja SDE fraktsioonid jätsid vastamata ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) järelpärimistele käitumiskoodeksi käekäigu kohta.

Vastused tulid IRLi ja Keskerakonna fraktsioonidelt. IRL-i fraktsiooni esimees Kaia Iva rõhutas, et IRL toetab koodeksi loomist, kuid kahjuks ei ole Kaja Kallase juhitavas töörühmas ja fraktsioonide konsultatsioonides jõutud koodeksi sisus konsensuseni. Seetõttu "on töö sellega kahetsusväärselt takerdunud ning töörühma arutelud on soikunud", seisab IRLi fraktsiooni vastuses.

Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson kirjutas, et toetab arutelu viimist "ametlikule tasemele, mis on saavutatav seaduseelnõu algatamisega".

Ühing Korruptsioonivaba Eesti loodab, et RK liikme käitumiskoodeksi loomine saab kännu tagant liikuma, kui esitatakse vastav eelnõu või kui RK fraktsioonid võtavad ette muid samme, et koodeks lõpuks luua.

Pilk lähiajalukku: KVE esitas RK fraktsioonidele RK liikme käitumiskoodeksi loomise ettepaneku 9.12.2011. Ühingu soovitused käitumiskoodeksi sisu ja loomise viisi osas esitasime 10.04.2012. Uue järelpärimise esitasime RK fraktsioonidele 3.02.2014, laekus kaks vastust (IRL ja Keskerakond). Lisaks on ühing teemat tõstatanud avalikkuses, näiteks korruptsioonitajumise indeksi iga-aastase avalikustamisega seoses.

KVE on seisukohal, et Riigikogu liikme käitumiskoodeksi loomine on endiselt vajalik ja aktuaalne. Koodeks aitaks kaasa poliitilise kultuuri arengule Eestis. Rohkem infot KVE kodulehelt: http://www.transparency.ee/uudised/riigikogu-kaitumiskoodeks-ulevaade-koodeksiga-seotud-aruteludest-ja-sundmustest-taiendatakse