Alustame tööd KOVide korruptsiooniriskide hindamise keskkonna suunal

24.09.2018

Justiitsministeerium kuulutas varasuvel välja konkursi kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja ametnikele korruptsiooniennetuse- ja koolituskeskkonna välja töötamiseks. Korruptsioonivaba Eesti võitis pakkumise ja alustabki nüüd keskkonna sisu välja töötamisega.

Et korruptsiooni ennetamise ja riskide hindamise materjale on kohalikele omavalitsustele tegelikult mitmeid, kuid nende kasutamise määr madal, paneme esimeste konsultatsioonide käigus rõhku arusaamisele, kuidas keskkonda atraktiivseks ja kasutajasõbralikuks muuta. Selleks kaasame mitmete kohalike omavalitsuste esindajaid, teeme koostööd Vabaühenduste Liiduga ning saame nõu Euroopa Komisjoni kohalike omavalitsuste reformi eksperdikeskuselt, kes on koostanud ka Korruptsioonivaba Eesti 2015. a tõlgitud ja kohandatud KOVide eetika tulemuskaardi.

On Sul mõtteid ja tagasisidet? Anna meile teada aadressil info@transparency.ee

Toetuse suuruseks on 6000 eurot ja projekt lõpeb 30.04.2019.