Korruptsiooniriskide vähendamine Eesti kohalikes omavalitsustes enesekontrolli tugevdamise kaudu

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on käivitanud projekti, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti kohalikes omavalitsustes esinevaid korruptsiooniriske ning meetmeid, mida on nende vältimiseks võimalik omavalitsuste enesekontrolli tugevdamise abil kasutusele võtta.

2010. aastal avaldatud justiitsministeeriumi statistika põhjal tajub 50% Eesti elanikest, et riigihangete saamisel on altkäemaks levinud vahendiks, näidates tajumisprotsendi tõusu võrreldes varasemate aastatega. Lisaks tajusid ettevõtjad, et omavalitsuste tasandil on levinuimaks korruptsiooniks petmine riigihangetel (44%) ning kohaliku vara enda kätesse mängimine (42%). Samuti on elanikkonna seas suurenenud kaudne kokkupuude huvide konflikti puudutavate situatsioonidega.

Riigikontroll on jõudnud järeldusele, et sisekontroll kohalikes omavalitsustes on pigem juhuslik kui süstemaatiline ja on paljudel juhtudel läbi viidud märkimisväärselt madala kompetentsusega.

Seetõttu on ühing Korruptsioonivaba Eesti alustanud kohalikele omavalitsustele suunatud juhendmaterjali väljatöötamist, et selgitada omavalitsuste ametnikele võimalikke huvide konflikti olukordi ja koondada kokku parimate praktikate näited huvide konflikti vältimiseks.

Projekti läbiviimisse kaasatakse 6 regionaalset omavalitsust, kellega koostöös selgitatakse välja peamised korruptsiooni- ning huvide konflikti tekkimise valdkonnad. Projekti lõppfaasis toimub 5 regionaalset seminari, mille käigus tutvustatakse omavalitsuste esindajatele huvide konflikti olemust ja lahendusi, kuidas seda omavalitsuse organisatsioonilise enesekontrolli kaudu ennetada.

Projekti kestuseks on 18 kuud.

 

Projekti läbiviimist toetab Partnership for Transparency Fund summas 27 930 USD