Riigiprokuratuur saatis Anders Tsahkna kohtu ette

27.06.2011

Riigiprokuratuur saatis sotsiaalministri reformierakondlasest eksnõuniku Anders Tsahkna ja temaga seotud OÜ Balti Radiodiagnostika mitmetes kuritegudes süüdistatuna kohtu ette.

Riigiprokuratuur süüdistab Anders Tsahknat (41) mõjuvõimuga kauplemises, toimingupiirangu rikkumises, pistise nõudmises ja võtmises ning dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi kasutamises, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kadri Tammai ERR-i uudisteportaalile.

"Süüdistuse järgi kasutas Anders Tsahkna sotsiaalministri nõuniku ametikohal töötades korduvalt ebaseaduslikult ära oma ametikohast tulenevat mõjuvõimu ning mõjutas erinevaid sotsiaalministeeriumi ametnikke ning koostööpartnereid tegema tema enda või tema sugulaste ja tuttavate jaoks soodsaid otsuseid ning tehinguid," ütles Tammai.

Nii mõjutas Tsahkna süüdistuse kohaselt näiteks sotsiaalministeeriumi ametnikku loobuma Tsahkna tuttava firmale leppetrahvinõude esitamisest. "Vastutasuks palus Tsahkna ettevõtte omanikul, kes kuulus ka Eesti Haigekassa nõukogusse, hääletada eelnõu vastu, millega oleks vähendatud Eesti Haigekassa poolt haiglatelt tellitavate radioloogiaalaste protseduuride piirhindasid," märkis süüdistus.

Süüdistuse kohaselt oleks sellega vähenenud radioloogiaalaste protseduuride tegemise eest makstavad tasud OÜ-le Balti Radiodiagnostika, mille omanik oli Anders Tsahkna.

Lisaks eelnevale on Anders Tsahknale esitatud süüdistus veel mitmes mõjuvõimuga kauplemise episoodis.

Korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisikul keelatud seoses oma töö- või teenistuskohustustega mõjutada isikuid tegema temale või tema lähisugulastele või -hõimlastele kingitusi või muid soodustusi.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt ei või ametiisik võtta vastu kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist.

2005. aasta ostis Anders Tsahkna ühe ettevõtte, mis omakorda omandas osaluse teises ettevõttes, mis pakkus infosüsteemide arendamise teenust sotsiaalministeeriumile.

Alates 2008. aasta 17. märtsist oli Anders Tsahkna ametis sotsiaalministri nõunikuna ning alates sama aasta 5. augustist Eesti E-tervise Sihtasutuse nõukogu liige, kus tema kohustuseks oli kavandada sihtasutuse tegevust ja korraldada selle juhtimist ning teha järelevalvet sihtasutuse ja selle juhatuse tegevuse üle.

Sotsiaalministri nõunikuna ja Eesti E-tervise Sihtasutuse nõukogu liikmena tegeles Anders Tsahkna muuhulgas Tervise infosüsteemi puudutavate küsimuste lahendamise ning rahastamisotsuste langetamisega enda poolt juba varem omandatud ettevõtte kasuks.

Tsahknat süüdistatakse pistise võtmises

Süüdistuse kohaselt nõudis Anders Tsahkna kahe meditsiinitehnikaga tegeleva ettevõtte ehk ERR-i uudisteportaali andmetel AS-i Meditsiinigrupp ja OÜ Overall Medical vahelise müügitehingu eest Meditsiinigrupilt pistisena 10 protsenti tehingu maksumusest.

Riigiprokuratuur süüdistab Anders Tsahknat pistise võtmises pistise nõudmisega ja suures ulatuses ehk ametiisiku poolt vara vastu võtmises vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud seadusega lubatud teo.

Tsahknat ja OÜ Balti Radiodiagnostikat süüdistab riigiprokuratuur dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi kasutamises.

ERR-i uudisteportaali andmetel esitas Anders Tsahkna OÜ-le Overall Medical võltsitud arved, millega Balti Radiodiagnostika OÜ vabanes kohustusest tasuda käibemaksu üle 300 000 krooni ehk üle 19 000 euro ulatuses.

Kriminaalmenetluse kohtueelset menetlust juhtis riigiprokuratuur ning viis läbi kaitsepolitseiamet.

Harju maakohus määrab Anders Tsahkna süüasja eelistungi arvatavalt augustisse.

Süüdimõistmisel pistise võtmises pistise nõudmisega suures ulatuses näeb karistusseadustik ette kuni viieaastase vangistuse.

Süüdimõistmisel toimingupiirangu rikkumises, mõjuvõimuga kauplemises ja võltsitud dokumendi kasutamises võib kohus määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse ning dokumendi võltsimise eest rahakaristuse või kuni üheaastase vangistuse.

Juriidilisele isikule saab dokumendi võltsimise ja kasutamise eest määrata rahalise karistuse.

 

Allikas: ERR