The Economist: Eesti on korruptsioonivabam kui osa lääneriike

Mainekas majandusajakiri The Economist kirjutab, et mitmetes Ida-Euroopa riikides on kommunism asendunud korruptsiooninuhtlusega.

Artiklis viidatakse Läti korruptsiooni ennetamise büroo juhile Juta Strikele, kes oli sunnitud riigist lahkuma omaenda turvalisuse huvides. Varem on meediast läbi käinud, et Strike vastu planeeriti palgamõrva.

Samuti toob The Economist näidetena erinevaid korruptsioonijuhtumeid nii Tšehhi Vabariigist kui Bulgaariast, Rumeenia ja Slovakkia puhul nenditakse aga, et nendes riikides on kohtusüsteemi reformimine seiskunud.

Samas tõdeb The Economist, et korruptsiooni kui sellist on raske mõõta ning see erineb üsna suuresti. Näitena tuuakse Eesti, mis on väljaande hinnangul korruptsioonivabam kui mõned Lääne-Euroopa riigid.

Teisalt nenditakse, et mõnede «idaeurooplaste» maine on selles vallas halvem kui Kreekal.

 

Allikas: E24 Majandus