Prokuratuur saatis kohtu alla kolm politseinikku

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles kolme Lääne prefektuuri politseiametnikku süüdistatakse ametialastes süütegudes.

Kolme meest süüdistatakse Lääne prefektuuri teenistuses olles altkäemaksu võtmises ja üht neist ka altkäemaksu vahendamises, ametisaladuse hoidmise kohustuse rikkumises ning ebaseaduslikus laskemoona käitlemises.

Süüdistuse kohaselt jätsid kaks liiklusjärelevalvet teostanud politseinikku eelmise aasta suvel kolleegi palvel vormistamata tema tuttavate liiklusrikkumiste materjalid ja said selle eest altkäemaksu.

Lisaks andis üks süüdistatav oma tuttavale teenete vastu mitmel korral teada liikluspatrulli asukohast.

Üks süüdistatav lahkus pärast kahtlustuse esitamist omal soovil ametist ja kaks viidi menetluse ajaks üle teisele tööle.Sama kriminaalasja raames astuvad kohtu ette ka kolm politseiametnikele liiklustrahvist pääsemiseks ja info saamiseks altkäemaksu andnud meest.

Altkäemaksu andmise või võtmise eest näeb seadus karistusena ette ühe- kuni viieaastase vangistuse, korduva altkäemaksu vahendamise eest võib kohus määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest on ette nähtud rahaline karistus.

Laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest on karistuseks rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Kriminaalasja menetles politsei- ja piirivalveameti politseikontrolli büroo, uurimist juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur.

 

Allikas: postimees.ee