Linnavolinik Tšernogorova võitis kohtus politseid

15.03.2011

Tallinna linnavolikogu liige Margarita Tšernogorova saavutas kohtus enda õigeksmõistmise tema vastu algatatud väärteomenetluses.

Harju maakohus rahuldas 14. märtsil tehtud otsusega Margarita Tšernogorova kaebuse, milles linnavolinik vaidlustas Põhja politseiprefektuuri koostatud väärteoprotokolli. 25. augustil 2010 koostatud protokolli kohaselt nähti volikogu liikme osalemises oma tütre abilinnapeaks kinnitamise hääletuses huvide konflikti, mis väidetavalt oli vastuolus korruptsioonivastase seadusega. Kohus seda ei kinnitanud ja lõpetas väärteomenetluse Margarita Tšernogorova suhtes.

Kohtuvaidluses kaitses juriidilise kõrgharidusega linnavolinik end ise. Äsja kohtulahendi kätte saanuna ei ole ta veel otsustanud, kas pöörduda õiguskaitseorganite poole hinnangu saamiseks süüdimõistvatele seisukohtadele juba enne kohtuotsust.

„Harju maavanem Ülle Rajasalu väitis avalikkusele, et ma olen rikkunud seadust, kuigi see oli vaid tema isiklik arvamus. ERR uudisteportaalis oli suur pealkiri, nagu oleksin ma käitunud korruptiivselt. Niisuguste omavoliliste hinnangute eest tuleks mu arvates ka vastutada, nii et ma kaalun väga tõsiselt uut kohtuasja,“ kommenteeris Tšernogorova.

Abilinnapea Yana Toomi ametisse kinnitamisel 3. juunil 2010 hääletas tema poolt 44 linnavolinikku 79-st. Tšernogorova mitteosalemine ei oleks tulemust muutnud. Politseile tegi avalduse linnavoliniku osalemisest oma tütre ametisse kinnitamisel Harju maavanem Rajasalu.

 

Allikas: delfi.ee