Korruptsioonivaba Eesti osales 20. korda toimunud Rahvusvahelisel Korruptsioonivastasel Konverentsil

03.01.2023

Rohkem kui 2000 osaleja kohapeal ja enam kui 1000 veebis 126 riigist ning kõigist sektoritest ja elualadelt, kogunesid 6-10. detsembrini 2022 Ameerika Ühendiikides, Washingtonis 20. korda toimunud Rahvusvahelisele Korruptsioonivastasele Konverentsile (IACC). Erakordselt suur korruptsioonivaldkonna ekspertide ja kõnelejate osavõtt kinnitas, et ollakse oma vaadetes ja tegevustes ühtsed ja et ühised tegevused on soovitud tuleviku jaoks üliolulised, et üheskoos vastata parasjagu eesseisvatele globaalsetele väljakutsetele.

Leidis kinnitust, et oma liite tugevdades suudetakse vastu seista kasvavatele korruptsiooniohtudele: alates kleptokraatia ja autoritaarsuse levimisest kuni kliimakriisini; alates korrumpeerunud poliitilistest otsustest kuni inimeste põhiõiguste kasvavate rikkumisteni.

Välja sai toodud, et pandeemia sotsiaalsetest ja majanduslikest tagajärgedest toibumise, olemasolevate ja tekkivate konfliktide kõrval kogu maailmas, on oluline välja tuua, kui sügavalt juurdunud on korruptsioon ning kuidas see ohustab ülemaailmset rahu, julgeolekut, heaolu ja inimeste elusid, mõjutades valdkondi ja ka riike, mis pealtnäha on oma korruptsioonivastastes tegevustes eesrindlikud.

Viie päeva jooksul toimunud arutelude jooksul leiti uusi viise korruptsiooni väljajuurimiseks ning suurema vastutuse, aususe ja läbipaistvuse edendamiseks kogu maailmas.

Toetades selle aasta konverentsi teemat „Korruptsiooni väljajuurimine, demokraatlike väärtuste kaitsmine“ on konverentsi deklaratsioonis (The Washington Declaration) esitatud järgmised olulised põhisõnumid ja -tegevused, millest igapäevaselt juhinduda.

Korruptsioonivastane võitlus on demokraatlike väärtuste kaitsmiseks ülioluline. Ülemaailmne korruptsioon ja selle karistamatus on üks peamisi põhjuseid paljudele probleemidele, mis mõjutavad kõige vaesemaid ja haavatavamaid riike ning kogukondi kogu maailmas. Riigid peavad taastama ja tugevdama institutsionaalset kontrolli ja tasakaalu täitevvõimu, seadusandliku võimu ja kohtute vahel, samuti asjakohaste sõltumatute järelevalveorganite kaudu, tagades valitsemise läbipaistvuse ja kaitstes seejuures vaba ajakirjandust. Ainult siis, kui valitsusasutused on läbipaistvad, reageerivad ja vastutavad, saab demokraatia autoritaarsuse üle ülekaalu.

Usaldus institutsioonide vastu tuleb taastada. Paljusid riike vaevab suur korruptsioon ja riigi hõivamine (state capture), mis nõrgestavad riigi toimimist. Peame rohkem pingutama selle nimel, et poliitikud oleksid vastutustundlikumad ja et kodanikuühiskond oleks võimeline korruptiivsete huvide lubamatut mõju tuvastama, paljastama ja sellele vastu astuma.

Korruptsiooni vastu võitlejaid tuleb kaitsta. Need, kes võtavad sõna korruptsiooni paljastamisel, on suuremas ohus kui kunagi varem. Tervitame algatusi toetada rohkem korruptsioonivastaseid võitlejaid kogu maailmas, kuid sellest ei piisa. Kodanikuühiskond, valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad tunnustama korruptsioonivastaseid võitlejaid kui inimõiguste kaitsjaid, eriti neid, kes räägivad ja tegutsevad ohtude keskel.

Ülemaailmne julgeolek on ohus rohkem kui kunagi varem. Mõistame hukka selle, kuidas kleptokraatiad põhjustavad üha enam piirkondlikke ja riiklikke humanitaarkriise. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse, kodusõjast Süürias, kriisini Etioopias ja Sahelis, kui nimetada vaid mõnda. Valitsused peavad kiiresti lõpetama oma finantssüsteemide kasutamise korruptsioonitulude turvalise varjupaigana, et peatada kleptokraate ja nende tegevuste võimaldajaid, kes omakorda hõlbustavad ja aitavad kaasa räpase ja vererohke raha liikumisele.

Pandeemiast taastumine peab olema õiglane ja korruptsioonivaba. Säästva arengu tegevuskava 2030 on jätkuvalt võtmetähtsusega, et tulla toime kasvava ebavõrdsusega ja pandeemia rohkete mõjudega. Valitsused peavad täitma oma lubadusi lisada riigihangetesse korruptsioonivastased kaitsemeetmed ja olema avaliku sektori kulutustes läbipaistvad.

Korruptsioonivastased jõupingutused peavad reageerima soolisele ebavõrdsusele. Sooline korruptsioon, sealhulgas seksuaalne väljapressimine (sextortion), takistab soolise võrdõiguslikkuse saavutamist ja rikub inimõigusi. Soolised aspektid tuleb tõhusa korruptsioonivastase poliitika kujundamisel, rakendamisel ja järelevalves põhivooluks seada.

Keskkonnaalase korruptsiooni vastu tuleb võidelda. Kliimakriisi lahendamiseks tehakse suuri investeeringuid. Rahvusvaheline üldsus peab töötama selle nimel, et neid ei kaotataks korruptsioonile, sealhulgas toetades kodanikuühiskonna ja kohalike kogukondade kaasamist. Korruptsiooni suhtes tuleb rakendada nulltolerantsi.

Inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevusega tuleb võidelda. Korruptsioon ja ahnus võimaldavad inimkaubitsejate võrgustikel nautida karistamatust ja jätkuvalt kahjustada süütuid inimesi. Valitsused, erasektor ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad kahekordistama oma jõupingutusi ja tegema koostööd kodanikuühiskonnaga ning võtma otsustavaid meetmeid kuritegelike võrgustike ja nende kaitsjate vastu.

Ebaausad „räpase raha“ võimaldajad tuleb peatada. Ahnus sunnib täitmatut ja sageli korrumpeerunud rikkuse, raha ja võimu tagaajamist. Võimaldajad, kes vabatahtlikult loovad korruptantidele ja nende poolt ebaseaduslikul teel omandatud varale varjupaikasid, peavad alluma kõrgendatud kontrollile ja vastutusele, eriti need, kes tegutsevad luksus- ja pimedatel turgudel.

Erasektor tuleb kaasata. Kuigi paljud ettevõtted on parandanud juhtimiskultuuri ja muude korruptsioonivastaste nõuete vastavust, on liiga paljud endiselt maailma korruptsioonipandeemia peamised põhjustajad. Kutsume kõiki ettevõtteid üles järgima altkäemaksu ja muude korruptsiooniilmingute suhtes nulltolerantsi, sealhulgas avaldama oma ettevõtete ja tütarettevõtete tegelike kasusaajate andmeid.

Korruptsioonivastase võitluse tugevdamiseks tuleb võimendada tehnoloogia kasutamist. Valitsused peaksid tõhustama digitaalset valitsemist ja regulatiivseid mehhanisme, mis põhinevad läbipaistvuse, vastutuse ja terviklikkuse põhimõtetel, sealhulgas tehisintellekti, plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogia ning suurandmete puhul.

Konverentsist võttis kodanikuühiskonna esindajana osa Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Steven-Hristo Evestus ning sündmusel osalemist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Järgmine konverents toimub 2024.aastal Leedus.

Loe lähemalt konverentsi kohta siit.