Ebaeetiline eraäri põhjustas kolme linnaametniku töölt vabastamise

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Monica Rand vabastas teenistusest ameti juhataja asetäitja Kalmer Filatovi, osakonnajuhataja Margit Teino ja sisekontrolöri Tiina Raja.

Teenistusest vabastamise põhjus on teenistuskohustuste mittenõuetekohane täitmine ning vääritu tegu, mis on vastuolus ametnikule esitatavate eetiliste nõuetega ning diskrediteerib ametnikku ja ametiasutust.Olles OÜ Õiguskoda omanikud, jätsid ametnikud oma majanduslike huvide deklaratsioonidesse märkimata osakute omamise.

«On kahetsusväärne, et ameti eelmine juhataja meedias esitatud sellekohastele väidetele piisavalt tähelepanu ei pööranud,» nentis Rand.

Menetlusosakonna juhataja ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss, teised kaks ametikohta jäävad esialgu vakantseiks.

Muude teenuste seas pakub OÜ Õiguskoda ka väärteomenetluses vastulausete koostamise ning kohtule kaebuste koostamise teenust, mis on vastuolus ametnikueetikaga.

 

Allikas: Tallinna Postimees