Indrek Saar: hämar poliitika annab rahvale halba eeskuju

16.02.2011

 

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel parlamendi koosseisul ebaõnnestus.

Sotsiaaldemokraaliku Erakonna esindaja Indrek Saar leidis, et teravaks probleemiks on erakondade rahastamise selgusetus, viidates 2010. aasta lõpus riigikogus vastu võetud erakonnaseaduse muudatustele.


„Igasugune läbipaistmatus tekitab suure korruptsiooniohu,“ sõnas Saar. „Ühiskond järgib eeskuju – kui poliitika on hämar, siis on ka kodanikel raske mõista seadusekuuleka käitumise vajalikkust.“

Reformierakonda esindanud Rein Lang nõustus, et paari kuu eest täiendatud erakonnaseadus vajab teatud muudatusi, aga hindas erakondade rahastamise temaatikat hetkel ebaoluliseks. Ühe tähtsama edaspidise ülesandena nimetas Lang selgitustööd venekeelsete inimeste seas, et nende arusaam korruptsioonist ei lahkneks nii palju eestikeelsete inimeste omast.

Lahendust vajavate probleemidena tõid teisipäeval toimunud debatil osalenud kuue erakonna esindajad välja vajaduse hea seadusloome tava juurutamise järele, mis aitaks vältida poliitilist korruptsiooni seaduseelnõude menetlemisel, ning siseinfo korruptiivset väärkasutust erasektoris.

Samuti peeti vajalikuks täpsustada majanduslike huvide deklaratsioonide täitmist ja kontrolli. Senine kord ei võimalda deklaratsioonide põhjal teha järeldusi, kas võib tegu olla varandusliku seisu varjamisega või korruptiivsete huvide konfliktidega. Maret Merisaar erakonnast Eestimaa Rohelised avaldas kahetsust, et riigikogu korruptsioonivastase komisjoni mõju korruptsioonivastasele tegevusele on olnud väga väike.

Ühing: Eesti tammub paigal

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tuletas erakondadele meelde, et Eesti kohta antavad rahvusvahelised korruptsioonitajumise näitajad on suhtelised ning uuel riigikogul tuleb tõsiselt mõelda, kuidas korruptsioonivastasele võitlusele uus kvaliteet anda. „Euroopa Liiduga ühinemisel läbi viidud reformid parandasid meie korruptsioonitajumise indeksit tunduvalt, kuid hiljem pole märgatavat edasiminekut toimunud,“ sõnas ühingu tegevjuht Asso Prii.

Debatil osalesid sotsiaaldemokraat Indrek Saar, reformierakondlane Rein Lang, IRL-i liige Marko Pomerants, keskerakondlane Aivar Riisalu, roheline Maret Merisaar ja rahvaliitlane Mati Väärtnõu.

 

Allikas: delfi.ee