Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond kutsuvad üles vaatlema 2011. aasta Riigikogu valimisi

Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub koostöös Avatud Eesti Fondiga üles registreeruma 2011. aasta Riigikogu valimiste vaatlejaks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse.

"Tuginedes varasematele kogemustele, saame väita, et vaatlejate kohalolek valimisjaoskondades omas paljudel juhtudel valimiskomisjoni tegevusele distsiplineerivat toimet," rääkis ühingu tegevjuht Asso Prii. "Samuti ei saa alahinnata vaatlemise mõju kodanikuharidusele ning kodanikutundele, kuna annab inimestele võimaluse saada parem ülevaade valimiskorraldusest ning suurendada enda osalemisega protsesside läbipaistvust ja sõltumatust."

Valimiste vaatlejate peamiseks ülesandeks on jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist, hoidudes samas valimiskomisjonide töö segamisest. Valimiste läbipaistev korraldamine on suureks eelduseks, et valijad saaksid oma tahet selgelt ning mõjutamata väljendada.

Vaatlemise hõlbustamiseks ning valimisprotsesside lihtsamaks mõistmiseks on Korruptsioonivaba Eesti koondanud oma kodulehele www.transparency.ee/valimised vajaliku teabe ja viited, samuti registreerimisvormi.

Valimisvaatlemist korraldab ühing koostöös Avatud Eesti Fondiga, kelle rahvusvaheliste haruorganisatsioonide välisesindajad osalevad vaatlemisel aktiivselt erievates Eesti piirkondades ning jagavad kogemusi sarnastest tegevustest oma riikides. Vaatlemise tulemustest teeme kokkuvõtte, mis annab ülevaate vaatlemise käigust, peamistest tendentsidest ja tähelepanekutest ning koostame soovitused edaspidiste valimiste paremaks korraldamiseks.

Ootame kõiki täisealisi kodanikke andma oma panus läbipaistva ühiskonnakorralduse arengule Eestis.

 

Lisainfo:
Kalle Uusmaa
Valimiste vaatlemise 2011 projektijuht
tel. 682 7300, 502 1059
kalle.uusmaa@transparency.ee