Kohus: Keskerakond peab Midfieldile tagastama keelatud annetuse

29.10.2021

Tallinna ringkonnakohtu otsuse kohaselt peab Keskerakond tagastama miljoni eurot ilma käibemaksuta keelatud annetuse Midfield OÜ-le.

Tallinna ringkonnakohus tühistas reedel tehtud otsusega Tallinna halduskohtu 29. jaanuari otsuse osaliselt ja seda osas, millega tühistati erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutus nr 77 tervikuna.

Ringkonnakohus rahuldas MTÜ Eesti Keskerakonna kaebuse osaliselt, tühistades komisjoni ettekirjutuse osas, millega Keskerakonda kohustati tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetuse koos käibemaksuga, seisis kohtuotsuses.

"See tähendab, et kohus kokkuvõtlikult rahuldas kaebuse ja keelatud annetus tuleb tagastada, kuid seda ilma käibemaksuta," teatas Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

ERJK-l tuleb ettekirjutuses märgitud keelatud annetuse ilma käibemaksuta summa arvutada välja 14 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates ning teha see teatavaks Keskerakonnale.

ERJK 2019. aasta 8. aprillil tehtud ettekirjutusega nr 77 kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus ca üks miljon eurot.

Vaidluse all oli ettekirjutus, millega kohustati kaebajat tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt kaebajale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Ringkonnakohus nõustus ERJK-ga leides, et kui juriidiline isik pakub erakonnale kaupu või teenuseid tingimustel, mis ei ole samadel tingimustel kättesaadavad teistele isikutele, on tegemist keelatud annetusega.

Ringkonnakohtu hinnangul oli vaidlustatud ettekirjutus formaalselt õiguspärane ning materiaalselt õiguspärane osas, milles keelatud annetus ja selle suurus arvutati välja brutokasumi marginaali alusel. Ettekirjutus oli ringkonnakohtu hinnangul aga õigusvastane osas, millega kaebajat kohustati tagastama keelatud annetus kolmandale isikule koos käibemaksuga.

Kohus märkis, et käive tekkis aastatel 2009–2015, mil Midfield OÜ pakkus kaebajale teenuseid ja kaupu seoses valimistega ja seega käibedeklaratsioon ja selle lisad tulnuks esitada maksuhaldurile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Kohtu hinnangul puudusid ettekirjutuses põhjendused selle kohta, et kujunenud olukorras oleks riigil nüüd enam võimalik aastatel 2009–2015 toimunud käivet tagantjärele maksustada ning seetõttu võiks summa tagastamine koos käibemaksuga olla Midfiled OÜ-le alusetu rikastumine.

Kassatsioonkaebuse võib esitada riigikohtule hiljemalt 29. novembril.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei soovinud veel öelda, kas Keskerakond kaebab otsuse edasi.

"Me kõigepealt tutvume selle otsusega, see tuli ju täna. Analüüsime seda ja kujundame oma seisukoha," lausus Ratas.

Loe ERRist.