Põhjamaade ja Balti riikide avaandmete ökosüsteemi ehitamine

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärk on edendada Põhjamaade ja Balti riikide kodanikuühenduste koostööd korruptsiooni avastamiseks ja ennetamiseks vajalike andmekogude avaldamise ühiste standardite rakendamiseks. Projekti käigus arendatakse edasi digitaalseid tööriistu, mis võimaldavad kodanikel ja ajakirjanikel huvide konflikti olukordi avastada. Selleks:

  • arendab TI Läti uue visualitsiooni tööriista huvide konflikti avastamiseks, mis integreeritakse platvormile Deputāti uz Delnas (www.deputatiuzdelnas.lv);
  • luuakse detailsed töödokumendid Korruptsioonivaba Eesti ja TI Läti ühisplatvormi Openeri ning Open Knowledge Swedeni platvormi OpenUp! arendamiseks;
  • viiakse läbi uuring ja analüüs, millega pakutakse Eesti, Läti ja Rootsi valitsustele soovitused ühiste andmestandardite rakendamiseks poliitilise rahastamise, riigihangete, ettevõtete osaluse ja majanduslike huvide deklaratsioonide tarbeks;
  • organiseeritakse regionaalne ümarlaud regiooni kodanikuühenduste ja valitsusasutustega antud andmekogude olemasolu tagamiseks ning innovaatiliste digitaalsete tööriistade arendamiseks.

Projekti aitab kaasa uute digitaalsete tööriistade loomisele regioonis, korruptsioonivastaste andmekogude paremale avalikustamisele Eestis, Lätis ja Rootsis ning parendab Põhjamaade-Balti koostööd avalike andmete kasutamisel läbipaistvuse ja kodanikuosaluse tagamiseks.