Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava 2021 nüüd registreerimiseks avatud

09.04.2021

 

Eelnevate aastate praktika näitab, et töötoad on suurepärane platvorm kogemuste jagamiseks ja üksteise vigadest õppimiseks. Korruptsioonivaba Eesti korraldatavad töötoad on mõeldud praktikutele, kes loovad ja rakendavad ärieetika meetmeid. Kõik töötoad järgivad Chatham House reegleid ehk jagatu on konfidentsiaalne, et õhutada avatud arutelu ja probleemide süvitsi koos lahendamist. 

Kui olukord võimaldab, kohtume füüsiliselt (Ülemiste Citys Tallinnas), kuid praeguses olukorras oleme kõik töötoad planeerinud aset leidma MS Teamsi keskkonnas.

Loe Ausa Ettevõtluse Võrgustiku kohta juurde siit.

 

1. Kas maailm lõpeb otsa, kui ettevõttel pole läbimõeldud väärtusi?

19. mai kl 13:00-16:30

Igas organisatsioonis on oma kultuur ja väärtused – isegi, kui need pole sõnastatud. Teadlik organisatsiooni väärtuste loomine ja juurutamine aitab juhil aga teadlikult juhtida protsesse viisil, milles on kokku lepitud, ning pakub töötajale kompassi, millest otsustamisel lähtuda. Töötoas käsitleme:

 • Milleks on organisatsioonile tarvis väärtuseid? Kuidas lähevad väärtused kokku ettevõtte laiemate eesmärkidega? Kas kasumi teenimine võib muude väärtustega vastuollu sattuda?
 • Organisatsioonikultuuri analüüs: kuidas leida ja sõnastada organisatsiooni väärtused? Töötaja (individuaalsed) versus organisatsiooni väärtused
 • Väärtuspõhine juhtimine: kas midagi juhtub ja mis, kui kultuuri loomisega teadlikult ei tegeleta? Kuidas teadlikult organisatsiooni väärtuseid muuta või nende kujunemist juhtida?

Kogemusi jagavad:

 • PhD Mari Kooskora on 16 aastat ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonda aktiivselt eest vedanud, on Estonian Business Schooli Ärieetikakeskuse asutaja ja juhataja ja kaasprofessor. Tegevtoimetajana annab Kooskora välja ajakirja Journal of Management and Change.
 • Janika Valliste (Coop Pank)
 • Ene Tüvi (Merko Ehitus Eesti)
 
2. „Aga nii on alati olnud“ - korruptsioonivastaste meetmete rakendamise mõju ettevõttele ja ausale ärikeskkonnale

Inglise keeles, vajadusel tõlkega
15. september kl 13:00-16:30

Korruptsioon pole enam ammu piiritletud vaid avaliku sektoriga, kuid teadlikkus ja praktika selle osas, kuidas ja miks korruptsiooni ennetada, on ikkagi pigem levinud riigiosalusega või rahvusvaheliste ettevõtete seas. Töötoal arutame:

 • Kas ja mille poolest erasektori korruptsioon erineb avaliku sektori korruptsioonist?
 • Kuidas erasektori korruptsiooni ära tunda ja kuidas erineb see pettustest? Erasektori korruptsioonivormid
 • Mis on korruptsiooni ja pettuste mõju ettevõtte finantsidele, kultuurile ja mainele?
 • Millised korruptsioonivastased meetmed on praktikas tegelikult tõhusad ja kuidas neid juurutada?

Kogemusi jagavad

 • Anna Romberg, juhtimistavade, eetika, vastavuskontrolli ja korruptsioonivastase tegevuse ekspert, Nordic Business Ethics kaasasutaja
 • Nele Laidvee (Circle K Eesti AS)
 • Ulrika Wester (Skanska Group)
 
3. Andmete eetika ettevõttes

13. oktoober kl 13:00-16:30

Andmed on tänapäeva kuld, seda nii rahalise kui analüütilise väärtuse mõttes. Töötoas räägime:

 • Andmete olemusest ja nendega töötamisest, andmetöö etappidest: eesmärgi sõnastamine, andmete kogumine ja ettevalmistus, analüüs, esitlus, kasutus ja jagamine. Kuidas toimivad andmed avatud kommunikatsiooni ja läbipaistvuse vahendina? Andmetega töötamise väljakutsed täna ja tulevikus.
 • Millised piirangud ning õigused tulenevad andmekaitseseadustest? Kuidas liikuda pelgalt “seaduse täitmise kohustusest” edasi olukorda, kus andmete õiglast kaitsmist nähakse turueelisena?
 • Tutvustame andme-eetika ja andmeõigluse raamistikku ning otsime ühenduskohti organisatsioonide enda tööpraktikast. Kaardistame seadusruumist tulenevaid õigusi ja kohustusi.
 • Mis on andme-eetika ning andmeõiglus? Miks see on oluline? Kas ja kuidas annab andmete eetiline kasutus organisatsioonile konkurentsieeliseid? Millised võimalused on andmete eetikat praktikasse rakendada?

Töötoa eesmärgid:

 • Osalejate andmeteadlikkus on suurenenud - mõistetakse paremini oma ettevõtte andmepõhiseid tööprotsesse ning kasutatakse ühist sõnavara andmetest rääkimisel.
 • Osalejad oskavad kirjeldada andme-eetika põhilisi aspekte ning teavad, kuidas tagada oma valdkonnas andmete eetilise kasutamise.

Töötuba viib läbi Esta Kaal koostöös Andmekooliga.

Esta Kaal on Tallinna Ülikooli uurimis- meetodite lektor ja Tervise Arengu Instituudi terviseturunduse keskuse ekspert. Esta on töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta. Tema teadus- ja rakendusuuringud on seotud meedia-, korporatiiv- ja sotsiaalse kommunikatsiooni, sh. kriisi-, riski-, tervise- ja keskkonnakommunikatsiooni problemaatikaga. 

Andmekool on Open Knowledge Estonia algatus, mille visiooniks on avada andmepõhise ühiskonnakorralduse ja majanduse potentsiaal Eestis, tõstes andmete kasutamise pädevust igas sektoris ja valdkonnas. Andmekool korraldab andmepädevuse koolitusi ja pakub konsultatsioone avaliku sektori organisatsioonidele ja vabaühendustele.

 
4. Ärieetika - osa vastutustundlikust ettevõtlusest

9. detsember kl 13:00-16:30

Vastutustundlik ettevõtlus on Eestis aina rohkem kanda kinnitamas. Korruptsioonivastase päeva puhul räägime lähemalt:

 • Kuidas mahutub korruptsioonivastane tegevus vastutustundliku ettevõtluse raamidesse?
 • Mida teeb ja saab riik teha vastutustundliku ettevõtluse, sh ärieetika edendamiseks teha?
 • Kes on Eesti kõige vastutustundlikumad ettevõtted, kes ka korruptsiooni ennetamisele tähelepanu sisulist pööravad? Milliseid meetmeid kasutatakse? Sellest kuuleme lähemalt ettevõtetelt endalt.
 • Vastutustundlik juhtimine – kas uus business as usual?

Töötoal jagavad mõtteid:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusvaldkonna juht Silja Lipp ja Justiitsministeeriumi analüüsitalituse osakonna juhataja Mari-Liis Sööt
 • Mari Kooskora, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige ja Estonian Business Schooli ärieetikakeskuse juhataja
 • Kristiina Maasik (Telia Eesti AS)
 • Kai Realo (Ragn-Sells AS)

 

Ühe töötoa hind: 79€ üksikisik ja 149€ ettevõtte pilet (saada kaks töötajat)
Kogu koolituskavaga liitumisel hinnaalandus -10% ehk
Üksikisikule 284€ (täishind 316€)
Ettevõttele 536€ (täishind 596€)
Registreeru siin.