Korruptsiooniseaduse arutelust ei võtnud ainsana osa Reform

Alles novembrikuus vastu võetud erakonnaseaduse muudatused ei ole piisavad, et tagada erakondade rahastamise selgus ja läbipaistvus, sedastasid ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt kokku kutsutud arutelul osalenud parlamendifraktsioonide esindajad ja mitmed eksperdid, just ainsana puudus Reformierakond.

Eile korruptsioonivastast päeva märkinud arutelust ei leidnud paraku osavõtuks ainsana võimalust Reformierakonna fraktsioon, teatas ühing Korruptsioonivaba Eesti.

Mitmed sõnavõtjad olid seisukohal, et erakonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muudatused ei ole lõppkokkuvõttes rahuldavad ning nende parandamisega tuleb jätkuvalt edasi tegeleda. 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu liige, endine õiguskantsler Allar Jõks viitas veelkord, et erakondade rahastamist puudutava uue korra suurimaks nõrkuseks on sellest eemaldatud sanktsioonid. „Seadus on niivõrd tugev, kuivõrd on tugevad selles sätestatud järelevalve ning sanktsioonid,“ sõnas Jõks. Samuti toonitas Jõks, et kuigi järelevalveorganina loodavasse komisjoni kaasatakse ka sõltumatuid eksperte, on see siiski vaid väike samm edasi võrreldes käesoleva korraga, mille järgi teostab järelevalvet riigikogu korruptsioonivastane komisjon.

Osalejad leidsid, et ühing Korruptsioonivaba Eesti võiks teisi kodanikuühendusi ning avalikkust kaasates alustada valimisperioodil erakondade rahastamisalaste tegevuste jälgimist. Ühing tegi erakondade esindajatele ettepaneku hakata kodulehel pidama ka valimistegevuste ülevaadet, mis oleks pidevalt võrreldav kulutuste aruandega. „See aitaks muuta juba 2011. aasta riigikogu valimiste kulutused avalikkuse jaoks selgemaks,“ sõnas ühingu tegevjuht Asso Prii. 

“Arutelu riigikogu fraktsioonide esindajatega näitas, et ollakse valmis erakondade rahastamise teemaga edasi tegelema,” ütles Prii. “Ühenduse loodud vaba õhkkond soosis sisukat mõttevahetust. Kui eriti keegi ei ole rahul praegu kehtestatud erakonnaraha kontrollimeetmetega, siis on lootust, et süsteemi tehakse paremaks esimesel võimalusel uue riigikogu koosseisu poolt.” 

Kuigi vastuvõetud seadusemuudatused korrastavad olemasolevat süsteemi, möönis ka justiitsministeeriumi esindaja Tiina Runthal, et regulatsioonid vajavad edaspidi täiendamist. „Erakonnaseadus on üks seadustest, mis kunagi valmis ei saa nagu Tallinna linn,“ sõnas Runthal.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindusorganisatsioon Eestis. Ühingu tegevuse olulised toetajad on Avatud Eesti Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Allikas: Äripäev Online