Kaasav eelarvestamine Eesti koolides

Projekt on lõppenud

Eestis on kaasavat eelarvestamist juba aastaid rakendatud näiteks Tartu linnas. Eelarvest seatakse kõrvale väike osa, mille kasutamisele saavad ideid esitada kõik inimesed. Erinevad kontseptsioonid pannakse lõpuks hääletusele, andes linnaelanikele võimalus linna arengus pidevalt kaasa rääkida. Selle protsessi läbi saavad inimesed otsedemokraatia kogemuse ning saavad parema arusaamise, kuidas linna eelarve toimib.

Rakendame nüüd samasugust ideed noorte seas - esialgu kahes koolis, 5.-12. klasside vanuserühmale. Projekt on saanud innustust Transparency Internationali Leedu ühingu 2019. aasta pilootprojektist, mille tulemina sai 8 korda rohkem õpilasi aru, kuidas kooli eelarve toimib, ning kolm korda rohkem õpilasi mõistsid, kuidas osaleda kooli otsustamisprotsessides. 7 õpilast 10st avaldas soovi ka edaspidi kooli eelarve üle otsustada.

 

Koolide osalussoove ootame 20. septembrini 2020 aadressile carina.paju@transparency.ee.

Tingimused osalevale koolile:

  • 2021. aasta eelarvest vabalt valitud summa kõrvale seadmine võitva idee rahastamiseks. Summa jääb soovituslikult 500-1000€ vahele.
  • Koostööleppe allkirjastamine, milles sisalduv täpsem ajakava on välja töötatud koos kooli vastutava(te) kontakti(de)ga.

 

Ajakava:

  • September 2020: partnerkoolide leidmine ja koostöölepete sõlmimine
  • Oktoober-november 2020: kohtumised mõlema kooli vastutavate õpetajatega täpsema ajakava paika panemiseks ning töötubade ettevalmistamiseks õpilastele, eelarve kinnitamine
  • Detsember 2020: küsimustiku läbiviimine koolis
  • Jaanuar-veebruar 2021: töötoad õpilastele ideede ettevalmistamiseks ja esitlemiseks
  • Märts 2021: ideede esitlemine ja valimised, võitva idee väljakuulutamine
  • Aprill 2021: kordusküsimustiku läbiviimine ja projekti kokkuvõtte tegemine