Uuring: Eestis pole korruptsioonikuritegude aegumine probleem

08.12.2010

Rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International avaldatud uuringu kohaselt ei kuulu Eesti nende riikide hulka, kus kriminaalmenetluse aegumisele kohaldatavad sätted seaksid oluliselt ohtu korruptsioonikuritegude uurimise.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Asso Prii sõnul on liiga lühikesed aegumistähajad probleemiks mitmes euroliidu riigis, kus õiguskaitseorganid ei suuda seaduses sätestatud aja jooksul tagada kohtulahendi jõustumist korruptsiooniasjades. «Üheks põhjuseks on kindlasti korruptsioonikuritegude keeruline iseloom, mis tingib nende teistest süütegudest pikema uurimise,» selgitas Prii.

Ühingu arvates on Eesti puhul on üheks võimalikuks probleemkohaks piiriüleste korruptsioonijuhtumite uurimine, kuna karistusseadustik ei näe ette aegumistähtaja peatumist välisriigist menetlusabi küsimisel.

«Välisriigist vastastikuse menetlusabi andmise taotluse alusel informatsiooni saamine on pikaajaline protsess, mis võib oluliselt venitada uurimismenetlust ning tuua kaasa toime pandud teo aegumise,» lausus Asso Prii.

Ühingu arvates võiks samuti olla põhjalikum ja ühtsem ülevaade avalikust menetlusstatistikast, kuna praegu on arvnäitajate kättesaamine keeruline ning paljudel juhtudel võimatu. See takistab kohtulikku- ja kohtueelset menetlust puudutava olukorra pidevat hindamist.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on Transparency Internationali esindaja Eestis.