Väärkäitumisest teavitamise ja vihjeandjate kaitse edendamine Eestis

Projekt on lõppenud

Seisame Eestis silmitsi süsteemsete väärkäitumisest teavitamist pärssivate probleemidega: seadusandlus on vihjeandmise osas puudulik ning ühiskonnas on levinud negatiivsed hoiakud teavitamise kui „pealekaebamise“ osas.

Projekt keskendub neljale tulemusele:

  1. Eesti seadusandluses on vihjeandjad kaitstud. KVE huvikaitsetegevused tagavad, et ELi liidu õiguse rikkumisest teavitajate direktiiv kohaldatakse Eesti seadusandlusse vihjeandjate õigusi silmas pidades. Huvikaitse lähtub rahvusvahelistest standarditest ning tugineb KVE liikmetest koosneva juriidilise nõukogu, Transparency Internationali ja vihjeandmise rahvusvahelise võrgustiku (WIN) soovitustele.
  2. Vihjeandmise meetmed on kasutusel rohkemates ettevõtetes. KVE arendab selleks välja põhjaliku e-koolituse, info- ja juhendmaterjalid, millele on kõigil Eesti ettevõtetel tasuta ligipääs. Tegevusse on kaasatud Ausa Ettevõtluse Võrgustiku (AEV) ettevõtetest liikmed ning KVE ekspertliikmed.
  3. Materjalide väljatöötamise ning teavitustöö tulemusena kasvab teadlikkus vihjeandmise olemusest ning vajalikkusest noorte ja vene elanikkonna seas.
  4. KVE arendab välja vihjeandmise teemalised koolitused, mille ettevõtetele jt organisatsioonidele pakkumine edendab nii KVE finantsilist iseseisvust kui tagab ühingu valdkonnaga tegelemise jätkusuutlikkuse.